Návšteva Kysuckej hvezdárne

Žiaci piateho ročníka ZŠ Nábrežná,  navštívili  v dňoch 23.a 25. októbra hvezdáreň , ktorá sa nachádza v našom meste.Tu si doplnili svoje poznatky o Vesmíre, Slnečnej sústave a o jednotlivých planétach. V kupole hvezdárne si prezreli špeciálny ďalekohľad, ktorým sa  pozoruje Slnko a slnečné škvrny, planéty či iné vesmírne telesá a javy.  Aj keď  sa dnes kvôli počasiu, nedalo uskutočniť  pozorovanie týmto ďalekohľadom, zážitok to bol veľký. Vonku, v záhrade hvezdárne, si popozerali modely jednotlivých planét, dozvedeli sa na akom princípe fungujú slnečné  hodiny, zistili svoju váhu na na špeciálnej „vesmírnej“ váhe a kúpili si úžasné 3D fotografie, záložky,  magnetky či sklíčka na pozorovanie Slnka. Vo hvezdárni bývajú aj večerné pozorovania. Možno naša návšteva bude motivovať mnohých na podobnú spoločnú, či rodinnú aktivitu.🙂 🌠 ☀️ 🌜⭐