Medzinárodný deň školských knižníc na angličtine

„Čítanie je pre myseľ, čo je cvičenie pre telo.“     Joseph Addison

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) sa prvýkrát realizoval v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Školská knižnica Vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční.

Tradične sme si ho pripomenuli aj na hodinách anglického jazyka a trieda 5.B netradične pracovala v učebni chémie a v relaxačnom kútiku. Žiaci sa rozprávali o význame tohto dňa, ukázali si rôzne knihy a diskutovali aj o dôležitosti správne čítať. Pracovali s anglickou čítankou a textom It´s school time, spomenuli jeseň, Halloween, Thanksgiving day a The Harvest festival.

S anglickými slovníkmi a knihami z našej knižnice sa učili pracovať aj žiaci 3.C triedy. Ukázali si ako funguje Anglický obrázkový slovník a ako im môže pomôcť pri práci s neznámym textom. Prečítali si spolu a dokonca aj zarecitovali knihu Brown Bear, Brown Bear, What do you see? Zopakovali si farby, zvieratá a základné slovesá, niečo nové sa aj naučili. Žiaci sa potešili osemsmerovke a pri vypracovaní ďalších cvičení o Hnedom medveďovi si už pomáhali práve slovníkmi.

Mgr. V Kasajová