FEEL THE ENGLISH IN VERSES 2019

Čítanie kníh už pre niektorých vyšlo z módy. Pre množstvo ľudí je to už len zastaraný spôsob na trávenie voľného času, veď oveľa rýchlejšie je pozirieť si film. My však, ktorí sme sa  zišli na recitačnej súťaži v anglickom jazyku vieme, že dobrá kniha dokáže byť spoločníkom a vie nás preniesť do úplne iného sveta, sveta bez pravidiel, kde hranicami je len naša fantázia.

Okresné kolo recitačnej súťaže „Feel the English in Verses“ sa tento rok konala 30.apríla v mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste. Súťaž vznikla ešte v roku 2014 s cieľom zviditeľniť talenty v anglickom jazyku v našom okolí.  S podporou riaditeľa školy PaedDr. Igora Drexlera, rodičovskej rady pri ZŠ Nábrežná, kníhkupectvu Littera a Oxford University Press sa výherci môžu pravidelne tešiť z hodnotných darčekov, ktoré si organizátori pre nich pripravili.  Do tohto ročníka sa prihlásilo 20 súťažiacich zo základných škôl v okrese Kysucké Nové Mesto a jedna zahraničná škola z Jablunkova.

Od samotného vzniku súťaže sme videli množstvo nadaných žiakov pre ktorých práca s literárnym textom tvorí neoddeliteľnú súčasť anglického jazyka. V porotcovských kreslách každoročne zasadajú učiteľky z rôznych škôl, tak, aby sme zachovali objektivitu súťaže. V tomto ročníku výkony žiakov hodnotili: Mgr. Viera Hmírová (ZŠ Nábrežná), Mgr. Renáta Michalková (ZŠ Nesluša), Mgr. Alena Blašková (ZŠ Clementisova). Ich náročná práca a prideľovanie bodov v tejto súťaži sa opiera o tri rôzne oblasti prejavu:      

                                             1) fonetická správnosť, hlasová modulácia a výraz

                                            2) dĺžka, templo, plynulosť

                                            3) celkový dojem

Na základe spočítania dosiahnutých bodov v jednotlivých oblastiach sa dozvedáme meno výercov v jednotlivých kategóriách:

  • Miesto
  • Miesto
  • Miesto
Poézia Mária Gáboriková

(ZŠ Clementisova)

Michaela Vlčková

(ZŠ Nábrežná)

Tereza Sikorova

(ZŠ Jablunkov)

Próza Dominika Ozaniaková

(ZŠ Clementisova)

Amália Dadajová

(ZŠ Nábrežná)

Ema Bugánová

(ZŠ Nábrežná)

Interpetácia neznámeho textu Simona Vlčková

(ZŠ Nábrežná)

Petra Kutnárová

(ZŠ Nesluša)

Oliver Fulerčík

(ZŠ Rudina

Ďakujem všetkým súťažiacim a teším sa na stretnutie v budúcom školskom roku.

Mgr. Ľudmila Heľová (ZŠ Nábrežná)

Organizátorka podujatia