Radosť rozdávaním rastie….

….aj tak by sa dalo jednoducho vyjadriť myšlienka, ktorou si školský spevokol Radosť uctil našich seniorov v CSS Kamence. Dobrá myšlienka spojila pani učiteľky a deti zo ZŠ Nábrežná a CVČ, ktoré si spoločne pripravili zmes básni, ľudových a populárnych piesní s doprovodom rôznych hudobných nástrojov. Radostné tóny striedali priania, ktoré si žiaci pre seniorov pripravili. Slzy dojatia sa prelínali s dobrou náladou, ktorú sa nám počas nášho vystúpenia podarilo vykúzliť.  

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,

Vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.

Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí,

Prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla

Aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

Nech sa Vám predĺži životná Vaša púť,

Želáme zo srdca, Vaša vnučka i vnuk.

ĽH, MK