Planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

V stredu  ,13.apríla 2022,  sme sa vybrali so žiakmi 6.ročníka na geografickú exkurziu do planetária v Žiari nad Hronom.  Exkurziu sme začali v Hviezdnej sále, kde nám priblížili dianie na hviezdnej oblohe , spojnice hviezd v súhvezdiach a premietali nám filmy o slnečnej sústave. Videli sme digitálnu 4K oblohu.  Odtiaľ sme sa presunuli do UFO sály, v ktorej sme sa cítili ako na palube mimozemského vesmírneho plavidla. Naši žiaci predviedli svoje vedomosti na tému Slnečná sústava a skutočne sa nedali zahanbiť svojimi vedomosťami.  Nakoniec sme sa presunuli do prednáškovej sály, kde naši žiaci pozorovali slnko a jeho povrch. Pre žiakov to bola zážitková forma vyučovania. Odchádzali sme obohatení o ďalšie vedomosti o slnečnej sústave ,  veľmi spokojní  a s rôznymi suvenírmi, ktoré sme si nakúpili v planetáriu. Z planetária sme sa presunuli do stredu Európy  v Kremnických baniach. Geografický stred Európy  ( vztýčený kameň ) stojí vedľa starobylého gotického Kostola sv. Jána Krstiteľa . Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky tu položili aj základný kameň Slovenskej štátnosti. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili domov.