Tohtoročný ,, Deň Zeme“

Opäť sme ho mohli sláviť  22.apríla – Sviatok našej planéty ZEM. Určite si to zaslúži, pretože je životným priestorom  nás všetkých. Smutné je ale to, že mnohí ľudia si  ju  zamieňajú za jedno veľké  obrovské smetisko. Nemusíme chodiť ďaleko, stačí zájsť na Nábrežie rieky Kysuca a poprechádzať sa v okolí obchodného domu Lidl. To čo sme v tento deň v rámci aktivít ku Dňu Zeme s našimi žiakmi vyzbierali , hovorí snáď za všetko (pripájame aj nasledovné fotografie). Naozaj musíme pochváliť  žiakov nielen nižšieho stupňa, ktorí sa postarali o poriadok v blízkosti školy ,ale aj vyšších ročníkov, ktorí si  zaslúžia aj naše uznanie ,lebo ten odpad bol naozaj  ,,rozmanitý“. Brigády sa zúčastnili žiaci týchto tried-8.C,9.B,9.C. Poďakovanie patrí samozrejme aj p. učiteľkám, ktoré ochotne pomohli- p.uč. V.Hmírová a p-uč. J.Madigárová-Kubišová.

Deň Zeme – to však nie je len zbieranie odpadu po nezodpovedných ľuďoch okolo nás, ale aj iné aktivity. A tak sme sa  v sobotu 23.4. tiež zúčastnili  akcie na pomoc  záchrany obojživelníkov v Hornom Vadičove- lokalita Hájnice , kde sme prenášali jedince ropuchy bradavičnatej na blízke liahnisko, tak ako aj minulé roky.  Odmenou  za našu námahu nám bude určite to, že tieto milé živočíchy budú stále  nenahraditeľnými  a užitočnými  obyvateľmi našej krásnej planéty. (pripájame zopár aktuálnych fotografií)