Testovanie prvákov

V školskom roku 2018/2019 bol spustený Informačný systém testovania prvákov, ktorého hlavným cieľom bolo poskytnúť rodičom úžitočnú informáciu o vrodených predpokladov detí a podľa toho odporúčať zodpovedajúcu skupinu športov. Vraj výsledky pomôžu aj školám. Po roku testujeme prváčikov opäť a asi nám to pomohlo. Silovo statické schopnosti, vytrvalosť, rýchlosno silové schopnosti, ale aj úroveň pohyblivosti testuje v týchto dňoch skupina pedagógov pod odborným dohľadom pani učiteľky Janekovej. Zozbierané údaje sa nebudú využívať len pre jednorázovú informáciu. V pláne je využívať ich aj ďalej. Tak si počkáme, času máme dosť. Však tieto deti plánujú zostať na základnej škole deväť rokov.