Erasmus+ 2019

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Ako už viete z našich správ, Nábrežná patrí medzi skúsené školy, ktoré realizujú Program Erasmus + niekoľko rokov. Budúci rok končí posledná etapa projektu Childhood in the box pobytom detí z partnerských škôl Španielska, Nemecka, Grécka, Talianska a Českej republiky v našom meste, v našej škole a možno aj Vašich rodinách. V novembri zahájime pracovnou cestou do španielskej Andalúzie druhý projekt Erasmus+. Okrem Španielov budú našimi partnermi aj školy vo Fínsku, Chorvátsku, ČR a Portugalsku. Slovenská agentúra Programu usporiadala pre realizátorov aktivít odborný seminár v žilinskom Holiday Inn. Za našu školu sa ho zúčastnili hlavná koordinátorka projektu Mgr. Madigárová Kubišová, ekonómka Ing. Matisová a riaditeľ školy. Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania mladých ale aj detí a športu. Program dáva príležitosť žiakom, pedagogickým zamestnancom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje praktické jazykové zručnosti. Žiakom a pedagógom tak otvárame nové rozhľady, možnosti a neopakovateľné skúsenosti.