Vôňa jabĺčok

Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň? Docenenie jabĺk a ich odrôd patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka.

Jablkový deň v prvom ročníku to je vôňa jabĺčok, jablkových koláčikov, muštu a všakovakých jabĺčkových dobrôt. Takýmto dňom bol pre nás pondelok 7. októbra. Aj vyučovanie  bolo v toto dopoludnie trošku iné. V triedach  sa usadili okrem našich prváčikov aj milí hostia predškoláci z Materskej školy na Komenského ulici. Spoločnými aktivitami čítaním s porozumením, kreslením, vymaľovávaním, priraďovaním správnych dvojíc , určovaním počtu predmetov a opakovaním pojmov hore, dole, pravo a vľavo čas príjemne plynul. Na jeho konci sa deti uchopili role správnych hostiteľov.  S veľkou ochotou ponúkali všetkých prítomných rôznymi dobrotami pripravenými spolu s mamičkami, oteckami, ale aj starými rodičmi.

Naši malí, milí hostia odchádzali od nás s vypracovanými pracovnými listami,  do ktorých  vložili svoje veľké úsilie  a jabĺčkovými dobrotami, ktoré im budú pripomínať dnešný deň. Veľmi pekne ďakujeme rodičom a starým rodičom za pripravené dobroty a pani učiteľkám a deťom z MŠ Komenského za príjemnú atmosféru a milé slová.

Mgr. Jarmila Bandurová