MULTI-KULTI v rámci DETSTVA v KRABIČKE

Nový rok v školách sa začal tak, ako to v decembri len málokto predpokladal. Z našich partnerských škôl v Európe sa dozvedáme, že aj tam sa vyučuje na diaľku – dištančne, zadávaním úloh, alebo online. Pred Vianocami nám v rámci projektu Detstvo v krabičke prišla zásielka kníh, vďaka ktorým sme nahliadli do sviatočných zvykov detí z krajín ako Británia, Nemecko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Fínsko či Francúzsko. Tretiaci si s p.uč.Hmírovou čítali knižkou vydavateľstva Usborne Christmas Around the World, ktorá im jednoduchým spôsobom a zábavnými obrázkami priblížila Vianoce vo svete. Každý žiak si listoval vo svojej knižke a mohol si tak vychutnať atmosféru čítania, ku ktorému vedieme žiakov aj na hodinách anglického jazyka. Rovnako to bolo u štvrtákov, ktorí sa s p.uč. Madigárovou Kubišovou začítali najskôr do príbehu O malom vianočnom stromčeku a potom sa dozvedeli, že v rozličných krajinách sú rozličné zvyky. Pracovali s príbehom Vo svete nenosí darčeky iba Ježisko a s knižkou Svet koláčikov pre Santu. Počas online vzdelávania sme sa téme multikultúrneho slávenia Vianoc venovali aj so siedmakmi. Čítali sme z knižky Celebrations Around the World (Oslavy okolo sveta), hoci v tomto prípade si žiaci musia počkať na prezenčné vyučovanie, aby si knihu aj naozaj prelistovali.

Projekt Childhood in a Box je spolufinancovaný z programu Európskej Únie Erasmus+ a naša škola je doň zapojená od septembra 2018.