… a opäť projekt SadOVO pokračuje

Aj napriek tomu, že vonku stále vládne pani Zima  náš projekt  SadOVO v spolupráci s nadáciou Živica  stále  pokračuje. V pondelok   8.marca 2021 sa uskutočnila ďalšia zaujímavá akcia na našom školskom pozemku. Tento deň medzi nás zavítali už naši starí dobrí známi –  p. Bruno Jakubec  a p. Drahoš  Stano- odborníci na pestovanie ovocných stromčekov .  Do zaujímavých aktivít,  ktoré pozostávali z vysvetlenia zásad  rozmnožovania ovocných stromčekov, praktickej  ukážky vrúbľovania  , tvarovania korún mladých stromčekov  jabloní a hrušiek  – ktoré sme spoločne  v jeseni  zasadili ,sa zapojili  žiaci 4.D  triedy spoločne s triednou p.uč. Majkou  Kormanovou a dve žiačky  9- teho ročníka,  ktoré  sú súčasťou projektu už  od jeho  začatia. Deti si  mohli prakticky vyskúšať aj vrúbľovanie   a veru niektorí  boli veľmi šikovní.  Dozvedeli sa ako sa musia starať o mladé stromčeky a ako začať  tvarovať budúcu korunku stromčekov, že je potrebné každú ,,ranu“  stromčeka zatrieť dôkladne štepárskym voskom, aby sa nešírili rôzne choroby a škodcovia  do rastliny. Naučili sa, čo je teda  potrebné ,aby  sme  v budúcnosti dosiahli čo najlepšiu  úrodu.  Tieto  práce si sami aj vyskúšali  s úplne novým ovocinárskym náradím, s ktorým sa oboznámili hneď na začiatku .Ďalším bodom  programu  bola  výroba tzv. ucholačníkov  – teda domčekov pre ucholaky(hmyz), ktoré sú v ovocnom sade veľmi užitočné a preto  veľmi vítané každým ovocinárom- požierajú množstvo  škodlivého  hmyzu. Jedná sa teda o biologickú ochranu  rastlín,  podobne ako využívanie dravých roztočov, ktoré sme tiež  aplikovali  do nášho nového  ovocného sadu  prostredníctvom filcových pásikov, ktoré sme pripevnili na nové mladé stromčeky   ešte v mesiaci február (boli nám  doručené poštou  v rámci projektu).Dravé roztoče sa namnožia  a rozlezú   na  stromčeky  a tak ho budú chrániť pred prípadnými škodcami.  Zhotovené domčeky  pre ucholaky deti rozvešajú  na  jednotlivé  mladé  vysadené stromčeky a tiež aj  tabuľky s pomenovaním   vysadených  odrôd jabloní a hrušiek. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať   zanietením ľuďom pre zachovanie starých  odrôd  ovocných stromov z projektu  SadOVO ,za ich  pomoc pri výsadbe nového ovocného sadu  , za ovocinárske  pomôcky ,za  všetky odborné rady a spoločné chvíle strávené v našej krásnej  prírode. Je už  len  na nás , ako sa budeme o náš ovocný sad starať  a ja pevne verím, že z detí, ktoré   sa zúčastnili týchto akcií vyrastú aj skúsení  a zanietení ovocinári, ktorí nás budú zásobovať  krásnymi a chutnými jabĺčkami.

Pripájame aj zaujímavé fotografie a videá, posúďte sami…