Výzva – Mobil Day

Svetový deň bez mobilu vznikol z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile – Tueur de portable sans mobil apparent. V tento deň by si ľudia mali vypnúť mobilné telefóny, aby sa zamysleli nad zmenami života pod vplyvom tohto komunikačného prostriedku a s cieľom uvedomenia si skutočných hodnôt života. Prvýkrát sa tento deň oslavoval v roku 2001 a prvé ročníky boli populárne najmä v krajinách ako Kanada, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko.

Školský žiacky parlament pri ZŠ Nábrežná 845/17 vyzýva všetkých žiakov školy, pedagógov, zamestnancov, ale aj rodičov našich žiakov, aby sa pripojili, aspoň v čase vyučovania, do tejto aktivity. Zabudnime si mobily doma. Bolieva vás hlava a zle spávate? Podľa niektorých štúdií to môže byť pre mobil. Napríklad štvorica francúzskych vedcov (fyziológ, fyzik, biológ a bioelektromagnetik) vydala publikáciu, v ktorej tvrdí, že používanie mobilov vedie k nespavosti, depresiám a srdcovým ťažkostiam. Švédski vedci zase ešte v roku 2001 upozorňovali na nebezpečenstvo žiarenia z mobilov, ktoré by mohlo urýchľovať Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu. One For All, All For One. Tešíme sa na Vašu podporu aj cez web priestor školy a sociálnu sieť Face Book a predovšetkým v stredu  6.  februára 2019.