Náš úspech v súťaži Jazykový kvet

Tento rok sa žiaci našej školy opäť zapojili do recitačnej súťaže Jazykový kvet a umiestnili sa na krásnych miestach.
Ivan Galvánek – 1. miesto na krajskom kole v ruskom jazyku
Júlia Varošová – 2. miesto na krajskom kole v nemeckom jazyku
Aneta Turčániová – 2. miesto na krajskom kole v anglickom jazyku
Vivien Padychová – 3. miesto na krajskom kole v anglickom jazyku
Víťazi si odniesli hodnotné dary a veríme, že ich úspech bude motiváciou pre ďalších žiakov.

Ďakujem p. učiteľkám Palicovej, Micheľovej a Heľovej, že podporili talent týchto žiakov a pripravovali ich na súťaž.