Vianočný zvonček

Vianočný zvonček je čas Adventu. V tomto predvianočnom období sa každý rok na našej škole koná školské kolo súťaže Vianočný zvonček. Tak to bolo aj 5. decembra, kedy sa učebňa hud. výchovy zaplnila prekrásnymi melódiami ľudových kolied, ale aj modernými piesňami o Vianociach a zime. Besiedky sa zúčastnilo spolu 21 žiakov. Súťažili v 2 kategóriách. Druhú kat. tvorili 3.a 4. ročníky a tretiu 5. 6. 7.a 8. ročníky. Odborná porota v zložení p.uč. Štefanková a p.uč. Chupáčová to mali ťažké a napokon sa rozhodli nasledovne:

  1. kategória ( žiaci 1. až 4. ročníka )
  2. Katarína Hvolková D
  3. Dominik Kačeriak D
  4. Nela Jalovičárová A

III. kategória ( žiaci 5. až 8. ročníka )

  1. Juliana Kormanová D
  2. Jakub Nemec C
  3. Tamara Šughová  , Vivien Padychová    6. B

Aj obecenstvo bolo! Tvorili ho žiaci 6.B triedy s p. uč. Kormanovou. Boli disciplinovaní, nevyrušovali a všetci so záujmom sledovali svojich kamarátov. Napokon ich odmenili potleskom. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré bude 13.12.2019 v ZUŠ KNM. Prajeme im veľa úspechov!

Mgr. Štefanková