Diabetes mellitus – cukrovka

Patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. Na Slovensku sa vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 21- tisíc nových pacientov. Každoročne si 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu, ktorého cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky nielen na Slovensku , ale aj na celom svete. Štúdium a liečba diabetu predstavuje jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí  medicíny. V spolupráci s CVČ v KNM sa naši žiaci siedmeho ročníka zúčastnili veľmi zaujímavej besedy práve o tejto nebezpečnej  a dosť častej chorobe vyskytujúcej sa nielen  u starších  ale aj u mladších ľudí, dokonca aj u školákov. Od p. uč. Janky Pavlusíkovej sa  dozvedeli  všetky základné informácie týkajúce sa mechanizmu vzniku cukrovky, p. uč. im vysvetlila rozdiely medzi cukrovkou I. a II. typu, podala základné informácie o prvých príznakoch a tiež aj to, akým spôsobom sa dá liečiť toto ochorenie, ale aj  to ako mu dokážeme úspešne predchádzať. Žiaci sa aktívne zapájali počas besedy , téma ich naozaj zaujala  a týmto sa chceme aj v mene našich žiakov poďakovať za super prednášku p. Janke Pavlusíkovej, ktorá takéto prednášky robí pravidelne pre všetkých siedmakov v našom meste už pekných pár rokov. Ďakujeme.