Medzinárodný deň školských knižníc – trieda 4.C

Keďže sme pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc nemohli navštíviť našu obľúbenú Mestskú knižnicu, spestrili sme si tento deň aspoň v škole. Upútala nás krásna prezentácia „Tvary a tváre knižnice,“ ktorú nám poskytla Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste. Jej cieľom bolo priblížiť svet netradičných knižníc a poukázať na potrebu knižníc a čítania. Oboznámili sme sa s Aponiovskou knižnicou v Oponiciach, špeciálne upraveným autobusom, ktorý nahrádza kamennú knižnicu, je vybavený regálmi, v ktorých sú uložené knihy a nesie pomenovanie Bibliobus. Zaujali nás aj Bibliocycle v Bostone a Neenah v USA, ako aj Bibliomotocarro a Antonio La Cava. Dozvedeli sme sa, že aj na Slovensku premáva bibliobicykel kníhkupectva Cinčuáčik. Najmä chlapcov očarili aj tzv. Floating Library (plávajúce knižnice) a rôzne netradičné knižnice „Free library,“ známe ako knižné búdky. Sme pyšní, že aj v našom meste sa nachádza nádherná knižná búdka, aj bibliobox. Prezentácia nás natoľko očarila, že sme si rôzne netradičné knižnice namaľovali aj my. Téma „Tváre knižnice“ sa nám veľmi páčila. Na záver sme si vyrobili aj rozprávkové záložky do knihy. Ďakujeme Mestskej knižnici, že nám aspoň takýmto spôsobom spríjemnila dnešný deň.

Mgr. Martina Janeková