Medzinárodný deň školských knižníc

„…lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

Vychádzajúc z citátu Pavla Országha Hviezdoslava, že život nie je len o zábave, ale aj o veciach, ktoré sa naučíme a ktoré po nás zostanú, keď tu už raz nebudeme, nezaháľali sme, dali sme hlavy dokopy a po minuloročnej prestávke sme sa opäť, v pondelok 25. októbra, zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc.

Žiaci a žiačky tried 6.A, 7.A ,8.A, 8.B, 9.A a 9.B sa tohtoročnej témy chopili statočne. Každý z nich poňal tému P. O. Hviezdoslava svojsky, čoho dôkazom sú aj krásne záverečné práce, ktoré skutočne, ako sa na jeseň patrí, „hýria“ farbami.

Pochvala patrí naozaj všetkým žiakom, ktorí si poctivo naštudovali životopis a dielo nášho literárneho velikána P. O. Hviezdoslava a zhromaždili množstvo materiálov a ten následne spracovali.

Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Chupáčovej, Svrčkovej, Štefankovej a Čamajovej, ktoré sa do tohoto dňa so svojimi triedami zapojili.

Niečo sme sa naučili a popri učení sa aj zabavili… alebo naopak? Nuž, každý si môže odpovedať za seba.

Tešíme sa na budúci ročník J

Mgr. Renáta Čamajová