Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Každý rok v októbri majú žiaci ôsmych a deviatych ročníkov možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Samozrejme, tí, ktorí nazbierajú dostatok odvahy. Napokon si 25 odvážlivci  zmerali svoje sily.

Súťaž sa skladala z 3 častí:

  1. časťou je písomný test (25 bodov)
  2. časťou je písomná transformácia textu (15 bodov)
  3. časťou je ústny prejav na zadanú tému (15 bodov).

A práve posledná časť narobila súťažiacim najväčšie vrásky. Aj inokedy  suveréni boli pred porotou neistí a roztrasení. Veď si skúste pripraviť rozprávanie na zadanú tému („Predstav si, že si sa vrátil/vrátila z dovolenky v Tatrách a  zoznám poslucháčov s najsilnejším zážitkom z tejto cesty.“) v časovom limite 25 minút a naspamäť ju predniesť porote! Určite sa aj vy poriadne zapotíte!

Po sčítaní všetkých častí porota dospela k nasledujúcim výsledkom:

  1. miesto – Amália Dadajová z 9. C (48 bodov)
  2. miesto – Jakub Poplanúch, Adriana Janíčková z 9. C (47 bodov)
  3. miesto – Alexandra Daniela Ganani z 8. B (46 bodov).

Víťazka bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 27. 11. 2019. Želáme jej pevné nervy a kreatívne nápady!

Mgr. Slavka Svrčková, vedúca PK SJaL