OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – KRAJSKÉ KOLO

Dňa 12.2.2019 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Žiline – Gymnázium Varšavská cesta 1. Našu školu reprezentoval MATÚŠ MÁCA z IX.A.

Na začiatku olympiády organizátori rozdelili žiakov do troch kategórií. Prvá kategória C – boli žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl. Kategória B a A patrila stredným školám.  Vo veľkej konkurencii sa Matúš s ľahkosťou popasoval s testom, ktorý obsahoval vedomostné úlohy – 30 minút. V druhej časti – transformácia textu – to tak isto Matúš zvládol výborne. Tretia časť pozostávala z prípravy príhovoru na konkrétnu tému, časový limit bol 10 minút na prípravu. Aj túto časť zvládol Matúš perfektne. Po netrpezlivom čakaní nás konečne zavolali a išli ohlásiť výsledky. Matúš obsadil krásne 2. miesto. Z celého srdca mu ešte raz gratulujem a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.    

Mgr. Tatiana Chupáčová