Európsky deň jazykov 2022

Európsky deň jazykov má na našej škole svoju dlhoročnú tradíciu. Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku. V piatok, 30.9., mali piataci a šiestaci zážitkové vyučovanie, aby tak oslávili rôznorodosť jazykov a prenikli do iných kultúr.  Pani učiteľky si pre nich pripravili rôzne aktivity, veď posúďte sami:

 1. uč. Heľová – téma: Jazyky okolo nás. V spolupráci so žiakmi, ktorí majú svoj pôvod v inej krajine si pre deti pripravili vysvetlenie jazyka, abecedy, kultúry a základných slov. Takto sa dozvedeli o ukrajinštine, vietnamčine a čínštine. 
 2. uč. Ondrejášová – téma: Larina cesta Európou. Žiaci mali možnosť objavovať rôzne jazyky, pozdravy v cudzích jazykoch a ich kultúru. Spoločne tak pomohli prejsť Lare naprieč  Európou.
 3. uč. Madigárová Kubišová – téma: Románske jazyky. Počas týchto hodín si žiaci predstavili rozdiel medzi slovanskými a románskymi jazykmi. Učili sa používať pozdravy v rôznych jazykoch a spoločne si zatancovali na španielsku pieseň. 
 4. uč. Hmírová – téma: Jazyk v SMS. Vyučujúca predstavila textové skratky, ktoré sa používajú v komunikácii prostredníctvom správ, spoločne sa ich učili pochopiť a používať. 
 5. uč. Chupáčová – téma: Ľudová slovesnosť. Žiaci sa oboznámili s prísloviami, porekadlami a pranostikami. Neobišli ani ľudové piesne, ktoré si nielen predstavili, ale aj zaspievali. 
 6. uč. Kamenčíková – téma: Podobnosti a odlišnosti angličtiny a nemčiny. Žiaci sa dozvedeli, že oba jazyky pochádzajú zo skupiny germánskych jazykov, a preto niektoré slová znejú skoro rovnako. Na tejto hodine pracovali dvojjazyčne – hľadali ekvivalenty slov v angličtine. Formou videokurzu od Deutsche Welle sa naučili základné pozdravy. V 6.C sa dokonca podarilo cez videohovor spojiť s rodeným Nemcom Jakobom zo Stuttgartu. 
 7. uč. Hrtúsová –  téma: Aj telo hovorí. Počas vyučovacích hodín venovaných tejto téme sa žiaci dozvedeli základné informácie o reči tela, prejavoch  mikiky a gestiky pri rôznych náladách (smútok, radosť, hnev, klamstvo).Popri teoretickej časti si žiaci vyskúšali prejavy nálad aj prakticky (tanec, divadlo).
 8. uč. Palicová – Téma: Písmenká a čísla v ruštine. Pani učiteľka si hravou formou pripravila oboznámenia s azbukou, základnými slovíčkami.
 9. uč. Klimková – hosťujúca vyučujúca z partnerskej školy z Jablunkova. Téma: Český jazyk. Na týchto hodinách žiaci porovnávali slovenčinu a čestinu. 
 10. uč. Mojtová – téma: Jazyk našich susedov. Počas hodiny v 8.C sa venovali rozdielom medzi slovenčinou a čestinou. 
 11. uč. Priečková a Tvaružková – zabezpečovali aktivity na chodbe. Počas prestávok si žiaci mohli vyskúšať jazykolamy, slovné hry, identifikovať jazyky a iné. A komu sa to podarilo, dostal odmenu. 

Mgr. Heľová Ľudmila

Koordinátorka akcie

Celá fotogaléria