OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Poslednú novembrovú stredu sa konalo OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY. Víťaz školského kola, MATÚŠ MÁCA, hájil farby našej školy. Súťaž pozostávala z 3 častí. Prvú časť tvoril vedomostný test. Matúš ho zvládol najlepšie zo všetkých súťažiacich. V druhej časti museli súťažiaci transformovať text a vytvoriť z neho správu. V tejto časti Matúš obsadil druhé miesto. Poslednou časťou bolo vytvoriť príhovor  na zadanú tému ( Október – mesiac úcty k starším). Tá najťažšia časť však ešte mala iba prísť. Predniesť naspamäť pripravený príhovor pred trojčlennou porotou dal všetkým súťažiacim poriadne zabrať. Túto časť zvládol Matúš opäť najlepšie. Suverénnym spôsobom predniesol príhovor a očaril porotu. Po zrátaní bodov zo všetkých častí  sa stal jednoznačným víťazom a postúpil do krajského kola tejto súťaže, kde bude našu školu reprezentovať vo februári. Matúšovi blahoželáme a v krajskom kole želáme veľa kreatívnych nápadov a pevné nervy!

Mgr. Slavka Svrčková