Zojka Špiláková (3. C) v „Galérii slávy Všetkovedka“

Všetkovedko – vedomostná súťaž, prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli, a to vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatiku, ale aj dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Aj naši žiaci predviedli v tejto súťaži svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Zojke Špilákovej sa však podarilo odpovedať na všetky otázky správne a tým si zaslúžila hrdý titul Všetkovedko a umiestnenie v Galérii slávy najúspešnejších riešiteľov.

Takýto úspech sa našej škole podaril po prvýkrát.  Zojke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalších súťažiach.