Tatry 2019

Každé miesto na Zemi je osobité, od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tieto osobitosti sa učíme spoznávať na hodinách geografie nielen prácou s mapou, rôznymi prezentáciami, projektovým vyučovaním, čítaním o mnohých zaujímavých miestach na Zemi, ale aj vlastnou skúsenosťou a poznávaním na exkurziách, ktoré pre žiakov pripravujú p. učiteľky. Veľmi populárna je exkurzia do Tatier, na Štrbské a Popradské pleso pre žiakov 5. ročníka. V tomto školskom roku sa táto exkurzia uskutočnila 13.09. 2019. Zúčastnilo sa jej 43 žiakov . Dvaja žiaci sa kvôli chorobe nemohli exkurzie zúčastniť. Škoda, pretože nám prialo aj počasie. Slniečko sa na nás usmievalo už od rána a pomáhalo nám  zdolať aj tie najťažšie úseky na ceste na Popradské pleso. Popradské pleso je pleso v Mengusovskej doline pred ústím Zlomísk pod zrázmi Ostrvy a Kôpok. Má rozlohu 6,88 ha, hĺbku 17m a nachádza sa v nadmorskej výške 1 494,3 m n. m. Pri plese stojí Chata pri Popradskom plese. Popradské pleso je svojou rozlohou štvrté najväčšie jazero v Tatrách.  Oddýchli sme si až priamo tam. Tu sme sa na chate-reštaurácii občerstvili chutnou polievkou podľa vlastného výberu, teplým čajíkom, minerálkou, či pochutili na dobrotách, ktorí pripravila ráno mamička. Cestou sme sa zastavili aj na symbolickom cintoríne. Je venovaný pamiatke ľudí, ktorí zahynuli v Tatrách. Presvedčili sme sa, že Tatry – naše najvyššie pohorie –sú nielen  nádherné svojou prírodou, ostrými štítmi, hlbokými plesami, rastlinstvom a živočíchmi, ale bývajú aj veľmi zradné a nebezpečné. Upozorňovali nás na to pani učiteľky E. Palicová, R. Jantošíková a D. Galgaňáková, keď sme horským chodníkom prechádzali z Popradského  plesa na Štrbské pleso. Tak ako všetky plesá v Tatrách aj Štrbské pleso je morénové, ktoré vytvoril ustupujúci ľadovec. Po Veľkom Hincovom plese, je druhou najväčšou vodnou plochou na slovenskej strane Vysokých Tatier. Zaberá plochu 19,76 ha, a miestami dosahuje hĺbku 20 m . Chodník bol plný skál a kamenia. Viedol ponad hlboké rokliny a zrázy. Museli sme ozaj dávať dobrý pozor na každý náš krok. Cestou sme stretávali množstvo návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj Čiech, Poľska, Maďarska, anglicky i nemecky hovoriacich turistov. Všetci obdivovali tú nádhernú jesennú tatranskú prírodu. Na Štrbské pleso sme prišli dosť unavení, ale zároveň plní zážitkov. Ešte sme si zakúpili nejaké suveníry na pamiatku a už nás na parkovisku čakal autobus s pánom šoférom, ktorý nás bezpečne priviezol domov. Patrí mu za to naša vďaka. Ďakujeme tiež p. učiteľkám za skvelé zážitky,  získané vedomosti, ale aj preverenie našej kondície.