Žilinská synagóga

vS deckami 9.B a 8.D sme pozreli na dnešnom kultúrnom tripe v Žiline aj jednu zo stavebných zaujímavosti nášho krajského mesta. Eologická synagóga na Hurbanovej ulici je dielom nemeckého architekta prof. dr. Petra Behrensa. Postavená bola v rokoch 1933 – 1934 na mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Svoj účel synagóga plnila až do 2. svetovej vojny, keď v meste žilo asi 3.600 židov. Budova slúžila po vojne najskôr ako divadelná a koncertná sála, potom ako aula Vysokej škole dopravnej, neskôr, až do roku 2010, tam bolo kino. Interiér synagógy bol kompletne prestavaný. Pre účely prevádzky auly a kina bol pôvodný vnútorný priestor nahradený vloženým interiérom, ktorý pozmenil tiež dispozičné riešenie priestoru. A pre zaujímavosť. Židovská komunita v Žiline má iba 50 členov. Synagóga sa tak stala kultúrnym stánkom pre koncerty, workshopy, prednášky, výstavy obrazov. Pre mňa aj žiakov to bolo príjemné spestrenie poznávacieho dopoludnia. ?