Netradičné hodiny dejepisu a literatúry s 5.A a 5.B

V stredu 25.5.2022 sme spolu so žiakmi 5.A a 5.B prežili netradičné hodiny dejepisu a literatúry. Spolu s p. uč. Ševčíkovou a Chupáčovou sme navštívili Národný cintorín v Martine,kde sme si uctili viacerých významných Slovákov- M.Kukučína, J.C.Hronského, A.

Kmeťa, M.Benku i mnohých ďalších. Potom nás už očakávala p. lektorka v Dome J. C. Hronského, aby sme sa dozvedeli mnohé novinky o živote a tvorbe tohto spisovateľa. Vedeli ste napríklad, že bol nielen autor Smelého zajka, ale i učiteľ, redaktor časopisu Slniečko a aj nadaný výtvarník? A že zomrel v meste Lujano v Argentíne a na cintorín v Martine previezli jeho telesné pozostatky až 33 rokov po jeho smrti? Po poučnej prehliadke sme ešte navštívili Múzeum A.Kmeťa, ktorý bol zakladateľom Slovenskej muzeálnej spoločnosti a veľkým botanikom a národopiscom. Nakoniec sme mali možnosť pozrieť si aj centrum mesta Martin a pokúpiť malé darčeky i nejaké dobrotky.

Z.Š