Jazyková súťaž „RUSKÉ SLOVO “

Dňa 17. februára 2023 sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské  kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej piesne, poézie a prózy  “Ruské slovo .“

Témou súťaže Ruské slovo v tomto roku bolo:

МИР ПРИРОДЫ / SVET PRÍRODY.

Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Jej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter  a jej kritéria sú nasledovné:

  • primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky
  • pochopenie a úroveň jeho umeleckej interpretácie
  • kvalita jazykovej interpretácie

Aj keď táto súťaž má na Slovensku 17- ročnú históriu,  v Žilinskom kraji sa tento rok konal  ešte len jej 3. ročník. Žiaci našej školy boli pri jej vzniku a svojím umením a kreativitou v kategórii poézia, próza a spev sa umiestnili na popredných miestach. A boli úspešní aj na celoslovenskom kole, ktoré sa každoročne koná v Košiciach. Tak  to bolo aj v tomto školskom roku, kedy  žiak  6.B triedy Martin Gažo v tejto súťaži prezentoval ruskú národnú pieseň „ Kôň “  a postúpil z krajského kola konajúceho sa na Bilingválnom gymnáziu v Rajci až na celoslovenské kolo do Košíc. Jeho interpretácia  tejto piesne  zanechala naozaj krásny umelecký dojem nielen na porotu, ale aj na všetkých prítomných a Martin si tak  v Košiciach vyspieval  1. miesto v II. kategórii žiakov 5. – 7. ročníka Sólový spev.

Martinkovi srdečne gratulujeme a prajeme  mu ešte veľa takýchto úspechov.