Október – mesiac úcty k starším

Naši prváčikovia majú za sebou druhý mesiac v ŠKD a už aj prvé prázdniny. Október patril starým rodičom. Nezabudli sme, že mu patrí krásne pomenovanie – mesiac úcty k starším. Pripravili sme pre nich veľa milých darčekov. Každý týždeň sme ich prekvapili niečím zaujímavým.  S veľkou láskou sme pre nich pripravili srdiečka s odtlačkami našich rúk, jednu pre babku a druhú pre dedka. V ŠKD sme mali milú návštevu. Prišli nás pozrieť pani zástupkyňa a pán riaditeľ. Počas jesenných prázdnin sme si oddýchli a už sa tešíme na nové aktivity.

  1. Oddelenie ŠKD