Super deň na včelnici

Dňa 27. októbra prežili naši šiestaci jeden zaujímavý deň na včelnici v Hornom Vadičove. Privítali nás milý ujo včelár p. Miroslav Káčerík spolu so svojou manželkou, tiež  zanietenou včelárkou ,tetou Hankou. Včelnica má aj svoje pomenovanie ,,Kašička“ presne podľa lúky , na ktorej ju včelári Miroslav  a Hanka vybudovali. Deti si mali možnosť pozrieť a prečítať rôzne náučné tabule, na  ktorých  je zachytený napr. celý vývin včely medonosnej, popísaná stavba tela tohto mimoriadne užitočného a pre človeka dôležitého  živočícha, na viacerých boli popísané rôzne druhy medov a pod.. Celá včelnica sa nachádza v lone nádhernej prírody, a jej čaro ešte umocňovali pestro sfarbené jesenné listy mohutných bukov, jelší  či  vŕby rakytovej. Počas pobytu teta Hanka porozprávala a vysvetlila žiakom , ako taká včielka žije, ako to funguje v úli, aké jedince sa nachádzajú  v úli , aký  veľký je význam včely medonosnej pre celú prírodu a tiež pre nás ľudí. Deti zahrnuli tetu mnohými zvedavými otázkami. Získané vedomosti využijú určite na hodinách biológie a tiež pri tvorbe veľkých plagátov o včelnici a jej obyvateľoch. Sladkou odmenou za pozornosť boli určite výborné a voňavé jablkové štrúdle od tety Hanky, na ktorých sme si všetci veľmi pochutili. Na záver by sme sa chceli poďakovať ujovi Mirkovi a tete Hanke, ktorí sa venujú nielen svojím včielkam, ale ochotne si nájdu vždy čas aj na deti- možno budúcich nádejných  mladých včelárov. Ďakujeme!