Biblická olympiáda

V utorok 5. 2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo 18. ročníka Biblickej olympiády. V príjemnej veselej atmosfére si trojčlenné družstvá (zástupcovia jednotlivých tried 6. – 9. ročníka) preskúšali svoje vedomosti z Evanjelia podľa Matúša. Pani katechétka Mgr. Renátka Čamajová a pán kaplán Ivan Belko, ako členovia komisie, ohodnotili odovzdané testy. Úprimne blahoželáme všetkým účastníkom olympiády a prajeme im, aby ich Božie Slovo, pre ktoré si našli čas, sprevádzalo každým dňom.

Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 6.C triedy (Ninka Trnovcová, Magdalénka Trnková, Lukáš Gašinec), ktorí nás budú reprezentovať na dekanátnom kole v marci. Spoločnou témou tohto ročníka je Vernosť Pánovi. K Evanjeliu podľa Matúša bude potrebné ešte doštudovať starozákonnú 1. Knihu kráľov a Knihu Rút. Tak im držíme palce, prajeme veľa sily, trpezlivosti a darov Ducha Svätého pri príprave.

Mgr. Anna Ochodničanová