Naši budúci rybári a včelári

Na hodine biológie v triede 8.,C sme si aspoň na jednu vyučovaciu hodinu vymenili svoje úlohy. Žiaci boli ,,učiteľom“ a učiteľ aspoň na chvíľu ,,žiakom“. Dvaja šikovní žiaci sa veľmi pekne zhostili úlohy prednášajúcich . Žiak Dominik Mindek porozprával svojim spolužiakom o svojom veľkom koníčku, ktorým sú ryby. Je členom rybárskeho krúžku . Svoje získané vedomosti  živo a najmä pútavo odprezentoval  pred celou triedou. Druhým veľmi šikovným chlapcom, ktorý prezentoval svoje vedomosti ,  ale tentokrát  o včelách –  bol Romanko Borecký, ktorý navštevuje včelársky krúžok v Budatínskej Lehote .  Svoje získané vedomosti o včele medonosnej a jej chove veľmi pekne podal  pred celou triedou a zaujal rôznymi zaujímavými informáciami z chovu tohto užitočného hmyzu. Priniesol na ukážku aj diplomy , ktoré sú dôkazom  jeho šikovnosti  a šikovnosti  jeho kolegov z krúžku- tiež našich žiakov , a to Marek Vlček(8.B),Sophia Garbierová (6.D). O tom, že ich znalosti a nadšenie  oslovili ich spolužiakov, svedčilo aj množstvo zvedavých otázok ,na ktoré bez zaváhania dokázali  reagovať. Možno títo dvaja mladí chlapci budú vzorom aj pre ostatných, že má stále zmysel  venovať sa svojim záľubám.  Pripájeme aj zopár fotografií…