Návšteva zaujímavostí Liptova

Dňa 10.10.2023 sa naši siedmaci zúčastnili zaujímavej exkurzie v rámci predmetov biológia , geografia a navštívili Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. V priestoroch múzea si pozreli  expozíciu , ktorá zachytáva nielen históriu ale aj súčasnosť  jaskyniarstva na území Slovenska . Súčasťou prehliadky bol aj odborný výklad zameraný na krasové procesy, históriu jaskyniarstva na našom území , žiaci si mohli pozrieť model vzniku jaskýň, pozostatky živočíchov, ktoré v minulosti obývali naše jaskyne , ale aj súčasných obyvateľov týchto  krásnych podzemných krasových výtvorov .  Vyskúšali si aj tzv. plazivku- simuláciu stiesneného priestoru v jaskyni, čo sa im veľmi páčilo. Pracovníci múzea si pre žiakov pripravili aj veľmi zaujímavý a hodnotný program zameraný na environmentálnu výchovu pod názvom,, Rozmanitá príroda“, mohli si  overiť svoje vedomosti  o živočíchoch a rastlinkách jednotlivých biotopov na území Slovenska, mali možnosť vliezť do ,,medvedieho brlohu“, zasúťažili si  a ujo Maťo  si pre nich prichystal rôzne hlavolamy a skladačky z lesného spoločenstva   – museli  poskladať obraz etáží lesa, správne zoradiť vývinové štádiá hmyzu,  poskladať telo včely medonosnej, preukázať vedomosti o stavovcoch našich národných parkov a pod. Bolo to super a tri hodinky v múzeu ubehli veľmi rýchlo. Potom  deti  čakala návšteva  Stanišovskej jaskyne – nachádza sa neďaleko Liptovského  Jána (asi 7 km od Liptovského Mikuláša)  je úplne iná ako ostatné sprístupnené jaskyne na našom území. Aby sme sa mohli v jaskyni pohybovať ,každý z nás si musel nasadiť čelovku   a potom sme sa už vydali na dobrodružnú cestu do podzemia , samozrejme aj s našimi sprievodcami, ktorí veľmi zaujímavo rozprávali o krásach tejto jaskyne. Najzaujímavejšie bolo malé jazierko v tvare srdca, ktorého voda má ,,údajne magickú moc“. Po skončení prehliadky si všetci zaslúžili malú odmenu v podobe rozchodu v Liptovskom Mikuláši , aby si doplnili svoju energiu nejakým malým občerstvením. Nové zážitky im budú pripomínať nielen fotografie  ,ale aj mnohé suveníry z múzea a Stanišovskej jaskyne.

Tešíme sa na ďalšie super akcie. ..

Pripájame aj zopár fotografií …