WORKSHOP AMNESTY

Slovo Amnesty International naši žiaci už počuli. Ide o medzinárodnú organizáciu s cieľom presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných štandardoch.

Po decembrovom zapojení sa do akcie Maratón písania listov sa pracovníčka Amnesty Slovensko Natália Šmidová vybrala priamo ku nám, na Kysuce. V piatok 12.apríla sa stretla so žiakmi 8C triedy a s niektorými siedmakmi z D-čky, aby sa o ľudských právach porozprávali viac. Neprišla však sama, ale doviedla aj milého hosťa. Pán Azim Farhadi pôsobí na západnom Slovensku, ale pochádza z Afganistanu. Na Slovensko prišiel v devätdesiatych rokoch 20.storočia a porozprával nám svoju vlastnú skúsenosť o porušovaní ľudských práv, o vojnovej situácii v tejto krajine, ale aj o tom, ako boli zverbovaní do vojny 16-roční chlapci. Neboli to výmysly z počítačových hier, ktoré aj naši žiaci radi hrajú. Bola to realita života, ktorú Azim zažil na vlastnej koži. Počúvajúc ho, porovnávali sme si nepriamo situáciu na Slovensku s tou afgánskou, o ktorej rozprával Azim. Veľké rozdiely. „Toto stretnutie nám otvorilo oči,“ povedala ôsmačka na konci workshopu. „Uvedomili sme si, aké plusy má krajina, v ktorej žijeme,“ pridala ďalšia. Naozaj sa tešíme, že tvorivý workshop priniesol  žiakom novú skúsenosť, nové poznatky, a veríme, že im tiež pomohol zamyslieť sa nad aktuálnymi témami. Patrí tu téma o porušovaní ľudských práv, ale aj veľmi diskutovaná téma imigranti.