Pridajte sa všetci k nám

Zem je jediným známym miestom vo Vesmíre, kde ľudia môžu trvalo žiť. Ohrozenie prírodných podmienok obývateľnosti Zeme sa v  súčasnej dobe skloňuje čoraz častejšie.

Presne  22. apríla v roku 1970  vedci  ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme,  vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme, našej jedinečnej belasej planéty.

Skutočne svetovým sa stal Deň Zeme od roku 1990, kedy sa pri jeho príležitosti aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta.

Deti druhého ročníka oslávili tento významný Deň v piatok  26. apríla. Už v rámci vyučovacieho procesu sa ozývali z jednotlivých tried  rôzne pojmy  týkajúce sa environmentálnej výchovy. Spod  rúk našich šikovných druháčikov vznikali pútavé plagátiky s témou separácie odpadu v tvare kvetov, ktoré si odnášali do svojich  domácností,    k príbuzným a susedom. Ani okolie našej školy nezostalo zabudnuté, spoločnými silami sme ho vyčistili.

Pokúsme sa všetci správať tak, aby každý deň bol pre nás DŇOM ZEME.

Mgr. Jarmila Bandurová