Deň Zeme

Dňa  22.apríla mala naša planéta ZEM  opäť  svoj veľký deň. Aj naši žiaci sa zapojili a pomohli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Ako každý rok , tak aj teraz vyzbierali mnoho odpadkov po nevychovaných  spoluobčanoch, ktorí si stále mýlia našu krásnu prírodu so smetiskom. Starší žiaci  vyčistili  plochu nábrežia rieky Kysuce  od strednej priemyslovej školy až ku  Lidlu, vlastne až po  Radolský most. Okrem toho naši žiaci vyčistili a upravili okolie studničky v Škorčí pri krížiku, vyzbierali mnoho odpadu v blízkom lese, niektorí žiaci okopávali a prihnojili mladé ovocné stromčeky, šikovné dievčatá  vyplevali  a upravili skalky v areáli školy. Deti pracovali s veľkou chuťou  a nadšením. Ani mladší žiaci sa nedali zahanbiť a s pomocou p. učiteliek upravovali a vyčistili  priestory v blízkosti budovy školy. Patrí im naozaj poďakovanie, lebo to , čo všetko deti pozbierali – normálnych ľudí naozaj zaráža, čoho sú niektorí ľudia schopní… Dôležité však je to, že naši žiaci sa starajú o prírodu nielen na Deň Zeme, ale  získavajú kladný vzťah k prírode  počas celého školského roka. Aj všetky aktivity, ktoré sme  robili v piatok 26.apríla patrili ,,Našej prírode“, robili sme to pre našu krásnu prírodu , každý z nás by si mal uvedomiť, ako veľmi ju potrebujeme k svojmu životu…Pripájame aj zopár aktuálnych fotografií :