Čakáme ťa, Mikuláš!

Čakáme ťa, Mikuláš! Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v škole ťa už čakáme. Ukážeme ti čo vieme, rozprávočky rozpovieme, prednesieme pekný verš, nakreslíme čo len chceš. Nič to zato, že sme malí, statočne sme pracovali. Ponáhľaj sa, Mikuláš, ponáhľaj sa medzi nás. Aj v ŠKD naši prváčikovia očakávajú Mikuláša. Stihli sme ešte vyrobiť takéto krásne čizmičky a budeme pevne veriť, že v nich niečo sladké nájdeme ? I. oddelenie ŠKD