E-twinning a vianočné pohľadnice

Posledný školský deň pred Vianocami sme na hodine angličtiny zažili niečo výnimočné. Spolu s pani
učiteľkou sme sa zapojili do projektu e-twinning. Najskôr sme vyrobili a poslali vianočné pohľadnice
do Španielska a dnes sme sa s našimi projektovými kamarátmi prvýkrát videli. Najskôr sme na hodine
vytvorili prezentáciu, v ktorej sme predstavili Slovensko a naše vianočné zvyky. Prvýkrát sme skúsili,
aké je to prezentovať a rozprávať naozaj po anglicky. Prvotná tréma z nás opadla hneď, ako sme sa
pozdravili s našimi kamarátmi a videli sme, že sú to úplne takí istí žiaci ako my. Táto aktivita sa nám
veľmi páčila a dúfam, že ešte niečo podobné budeme robiť.

žiaci 3.A a p.uč. Heľová