Výmena pohľadníc a želanie krásnych sviatkov …

Rovnako, ako naši žiaci zaželali Krásne Vianoce desiatim partnerským školám v Európe, chceme všetkým zaželať krásne sviatky aj u nás v meste a na Slovensku. Na výrobe pohľadníc v rámci projektu Detstvo v krabičke, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus +, sa podieľali žiaci 2A triedy pod taktovkou p.uč. Vojsovičovej a niektorí žiaci zo 4A. S prianím zdravia a bezpečnosti sme však partnerským školám poslali aj materiály o Slovensku, našom regióne a meste. Ku kalendáru sme pribalili vianočné dekorácie vyrobené servítkovou technikou štvrtákmi od p.uč.Kormanovej, materiály o Slovensku nám pomohli vyrobiť aj súrodenci Kormanovci, všetko žiaci našej školy, počas dištančnej a online výučby. Pod vedením p.uč. R.Vlčkovej vznikli náramky priateľstva, ktoré sme pôvodne chceli odovzdať žiakom a učiteľom počas marcovej mobility u nás, avšak epidemiologická situácia neumožňuje osobné stretnutia, a tak nech naše posolstvo letí do Európy aspoň poštou. Zostaňte zdraví a v bezpečí svojho domova strávte nezabudnuteľné vianočné sviatky.      

@JMK