Projekt SadOVO

Tak… Konečne sme sa dočkali a vo štvrtok 19.11. medzi nás zavítali opäť odborníci z projektu SadOVO- páni Drahoš Stano a  Bruno Jakubec , ktorí však neprišli naprázdno, ale doviezli nám desať zdravých sadeníc mladých stromčekov- konkrétne tri odrody hrušiek a sedem odrôd jabloní. Všetky tieto stromčeky sú kvalitné staré odrody hrušiek a jabloní, ktoré sú vysokokmenné. Počas výsadby sa akcie zúčastnili kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou  len koordinátorka projektu uč. Vaňková, žiačky 9.B Alexandra Daniela Ganani a Martinka Chládeková, spolu s p. riaditeľom I. Drexlerom a našou odbornou poradkyňou p. botaničkou Evkou Pietorovou. Ešte pred  dištančnou formou výučby stihli žiaci 9.B vykopať jamy pre naše budúce stromčeky. P. Bruno Jakubec   nám odborne vysvetlil a ukázal , čo je potrebné pred výsadbou spraviť, aby výsledok nášho snaženia bol  čo najlepší- naučili sme sa ako je potrebné zakrátiť a upraviť korene stromčekov, ako správne sadenicu umiestniť do pripravenej jamy, ako správne stromček upevniť o oporný kôl, ako navrstviť štiepku z kôry a ďalšie veľmi dôležité a užitočné rady  , ktoré by sme mali dodržať pri výsadbe nových ovocných stromčekov. Stručný návod sprístupníme aj na našej stránke školy. Našou úlohou je ešte zhotoviť ceduľky s názvami odrôd stromčekov a upevniť ich na jednotlivé sadenice. Na jar bude pokračovať tento projekt, dúfajme, že v plnom obsadení aj so žiakmi  a budeme sa naďalej o ne starať – naučíme sa strihať a tvarovať koruny stromčekov, jarné ošetrovanie stromov a pod. Pripájame aj pár fotografií :