Učíme sa ENVIRO

Ani posledný aprílový deň nezostal nič dlžný svojej povesti a potvrdil vrtkavé počasie. Tretiaci sa tešili na projektový deň Učíme sa ENVIRO so záverom čistenia okolia školy.  Keďže počasie nám nedovolilo splniť všetky naše plány a starať sa o životné prostredie nemá byť realizované iba v Deň Zeme, určite si tento náš záväzok splníme. Spojili sme slovenský jazyk, matematiku, vlastivedu, prírodovedu, informatiku a výtvarnú výchovu do jedného bloku. Na čítaní sme si zarýmovali a dotvorili báseň, ktorá nás navodila na tú správnu nôtu.  Na informatike sme si pozreli poučné filmy o recyklácii, životnom prostredí, ekologických i prírodných katastrofách. Smútok na tvárach bolo vidieť pri pohľade na ropné škvrny, uhynuté zvieratá, vyrúbané lesy, kopy odpadkov či zbytočné plytvanie cennej vody. Film o živote detí v Afrike nás chytil všetkých za srdce.  To čo je pre nás samozrejmosťou, je pre nich snom.  Na slovenskom jazyku  sme sa učili prídavné mená, ktoré sme si vyvodili pomocou vlastných i všeobecných podstatných mien. Veľmi ľahko sa nám tvorili pri pohľade z okna na otázky: Aký je apríl?  Aká je Zem? … Matematiku sme si precvičili na slovných úlohách o zbere papiera, liečivých bylín, chránených živočíchov či triedení odpadu. Celým vyučovaním sa prelínala prírodoveda a vlastiveda. Naše zručnosti získané na hodinách výtvarnej výchovy sme zúročili pri tvorbe plagátov. Všetky naše dielka sme nakoniec vystavili vo vestibule školy.