Žijeme na trojmedzi 2018

Slovo SPOLUPRÁCA nájdeme v slovníku Slovenského jazyka definované ako „spoločná účasť pri nejakej činnosti, práca dvoch alebo viacerých osôb.“ Na našej škole sa počas školského roka stretávame s týmto slovom čoraz častejšie. Veríme totiž, že spolupráce škôl sú budúcnosťou školstva a najmä sú veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Okrem nedávno spomínaného Erasmus+ projektu, spolupracujú naši žiaci často s deťmi z Jablunkovských škôl. Naša spolupráca nesie názov Žijeme na Trojmedzí. Niektoré osvedčené aktivity, obľúbené medzi žiakmi i učiteľmi, sa stali súčasťou už niekoľkoročnej slovensko-poľsko-českej spolupráce. Patria tu napr. kreatívne dielne, ktoré každý rok organizuje iná škola a žiaci tak majú možnosť vyskúšať si rôzne techniky ručných prác ako napr. historické drotárstvo či rezbárstvo, ale aj vycestovať za zážitkom do inej školy. Ďalej to je jesenný výstup na slovensko-poľsko-české pohraničie, na Trojmedzie, podľa ktorého je samotný projekt nazvaný. Tu, prevažne ôsmaci, okrem spoznávania krajiny trénujú aj techniku prvej pomoci a súťažia ostošesť. Téma holokaustu je v učebných osnovách najstarších žiakov a vyučujúce dejepisu z troch škôl každoročne spoločne zorganizujú exkurziu do Osvienčimu. Žiaci si tak rozšíria všeobecný prehľad a budujú kritické myslenie. A svoje jazyky si brúsia pri spoločnom Európskom dni jazykov. Zoznámia sa s jazykmi svojich susedov, ale uvedomia si aj význam angličtiny a spoznajú iné európske jazyky. Kultúra a umenie sú súčasťou vianočného programu, kedy aj žiaci z Nábrežníčka asistujú pri rozsvecovaní vianočného stromčeka v Jablunkove. Takto šíria slovenský folklór ďalej za hranice našej krajiny. Netreba tiež zabudnúť na nezabudnuteľnú noc strávenú v škole, Noc s Andresenom, kedy dochádza k spoločným rozprávkovým zážitkom menších žiakov. Niekedy žiaci len objavujú, inokedy sa prezentujú a častokrát aj súťažia, čo sa im mimochodom darí veľmi dobre. Naposledy uspeli v jazykovej súťaži z angličtiny a získali 1. a 3.miesto.

Vo štvrtok 6. decembra 2018, zatiaľ čo sa na našej škole túlal Mikuláš so svojou družinou rozdával radosť a darčeky a práve naši angličtinári zožali vavríny víťazstva v súťaži Let´s Make Friends, sa uskutočnilo záverečné stretnutie organizátorov a koordinátorov spomínaného projektu na pôde ZŠ Lesní 190 Jablunkov. Akú váhu tejto medzinárodnej spolupráci troch škôl prikladajú naši českí partneri, svedčí účasť hostí na mítingu. Za radnicu Mesta Jablunkov prišiel zástupca starostu, pán Ľuboš Čmiel, za Dom detí a mládeže, pán riaditeľ Václav Pospíšil, riaditeľ školy Lesní 190, pán Pavel Kantor, koordinátorka projektu pani Hana Kantorová, obe zástupkyne riaditeľa pani Klužová i Krenželoková, hlavná ekonómka Soňa Dobešová, vedúca vychovávateľka ŠK  pani Ewa Gavlasová, vedúce jednotlivých aktivít projektu pani Bělovská, Szmeková, Sagitariová, bývalá hlavná koordinátorka projektu a teraz riaditeľka ZŠ Písek u Jablunkova pani Lenka Šamanová, riaditeľka školy podstawovej H. Sienkiewicsa, pani Urszula Czudek. Našu školu reprezentovali pán riaditeľ Igor Drexler, koordinátorka projektu pani Zuzana Vojsovičová, ďalej pani učiteľka Monika Mojtová a správca IKT Dominik Smetana. Pani Kantorová zhodnotila v úvode priebeh a výsledky všetkých aktivít, prezentovala vyjadrenia žiakov k spoločným podujatiam a nás veľmi potešilo, že najväčšieho uznania sa dostalo Kreatívnym tvorivým dielňam, ktoré organizovala naša škola. Zvlášť vyzdvihla prínos a kreativitu pani Jolany Madigárovej Kubišovej. Nadmierna spokojnosť bola aj so spoločným poznávaním histórie holokaustu na našich územiach, zájazdom do Osvienčima, ale aj Nocou s Andersenom a projektom Medzinárodného dňa jazykov. Pani Sagitariová vyhodnotila prínos návštev koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau (Brezinka) v Poľsku ako aj metodických materiálov spracovaných pedagógmi škôl na tému holokaustu, jeho obetí, vysídľovania a vyvražďovania židovských občanov na území bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov a osobných príbehov obetí tejto hrôzostrašnej genocídy. Ďalším vstupom pani Kantorová oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami na nasledujúci kalendárny rok a veru máme sa na čo tešiť, objaví sa aj niekoľko noviniek, najmä v oblasti spoznávania spoločnej histórie a tradícii.  Náš pán riaditeľ inicioval zaradenie environmentálnych tém a vzájomného poznávania prírody Slovenska a Českej republiky do ďalšej spolupráce a rovnako vyzdvihol pozitíva Spolupráce na Trojmedzí. Nešetril slová chvály nad počiatočným nápadom spred štyroch rokov, posunutím kvality vzdelávania v našej škole a vyzdvihol prácu najmä pani učiteliek Madigárovej a Mojtovej. Pani Šamanová vyjadrila túžbu pripojenie sa ZŠ Písek k tejto spolupráci a oznámila aj záujem školy v poľskom meste Gogolin o nadviazanie partnerstva s už osvedčeným tímom. K slovu sa dostal aj pán „místostarosta“ Jablunkova Ľ. Čmiel, prisľúbil pomoc aj v nasledujúcich ročníkoch projektu, zaviazal sa, že „rozhýbe“ vedenie nášho mesta k väčšej iniciatíve a podpore partnerstva. Pán riaditeľ Kantor na záver ešte raz poďakoval všetkým aktérom projektu, najmä koordinátorkám, teda zo slovenskej strany predovšetkým pani učiteľke Vojsovičovej. Nasledujúca diskusia a priateľské rozhovory priniesli množstvo nápadov a opečiatkovali toto milé stretnutie ľudí, ktorým nesmierne záleží na deťoch, vzdelávacích programoch, smerovaní svojich škôl a zachovávaní dlhoročných tradícii, histórie, telovýchovných a kultúrnych činorodostí. Takto si tu my Žijeme na Trojmedzí a je nám veľmi dobre.

I.D. + J+M+K.