Deň Zeme na ZŠ Nábrežná

ž patrí k tradíciám našej školy , že sa každoročne zapájame do akcií , ktoré sa týkajú čistoty nášho mesta, ktoré sa organizujú ku  Dňu Zeme. A tak v spolupráci s mestom a organizáciou KIA , sa naši žiaci zapojili do brigády, ktorá bola zameraná na vyčistenie nábrežia rieky Kysuca. Úlohy sme sa zhostili na výbornú a naši žiaci- žiaci tried 8.C a 9.A pridelený úsek opäť vyzbierali a vyčistili od všetkých  odpadov , ktoré tam zanechali naši neporiadni spoluobčania. Táto aktivita sa konala dňa 19.4. 2018. Žiaci nižších ročníkov – triedy 5.A a 5.B sa zúčastnili dňa 27.4.2018 veľmi peknej  akcie- vyčistili a opravili studničku v Škorčí pri krížiku a tiež v blízkom lese vyzbierali množstvo odpadu. Človeku sa ani veriť nechce čoho všetkého sú ľudia schopní, našli tam veru kadečo… Našim deťom patrí určite veľké uznanie a poďakovanie ! 

Pripájame aj niekoľko fotografií  zo spomínaných aktivít:

Vyuč. biológie

Zanechať odpoveď