GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA šk. rok: 2017/2018

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do rôznych postupových súťaží a olympiád. Nie je tomu inak ani pri predmete Geografia. Poznávanie zaujímavostí našej planéty, získavanie vedomostí o neznámych krajinách, či ľuďoch, ktorí ich obývajú, je isto veľmi zaujímavé. Aj naša vlasť oplýva mnohými krásami, ktoré poznávame práve na hodinách geografie. Práca s mapou, atlasom, buzolou, určovanie skutočných vzdialeností, či riešenie iných „geohlavolamov“ dá zabrať nie jednej šikovnej hlavičke.

Geografická olympiáda je postupová súťaž pre talentované deti, ktoré získavajú vedomosti nielen v škole, ale musia popracovať samostatne aj doma, využívať informácie z médií. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý získa minimálne 55 zo 100 bodov. Víťazi potom postupujú do okresného kola. A aké boli výsledky v školskom kole?

Sú nasledovné :

Z  5.ročníka do obvodného kola postúpilo 10 žiakov našej školy.

Najlepšie si počínala Dina Zhan, žiačka 5. B, ktorá obsadila 2. miesto. Na 3. mieste boli Michal Máca , žiak 5.C triedy a Mária Žuborová, žiačka 5.A . Ostatní žiaci neboli úspešní riešitelia.

6 a 7.ročník :

V tejto kategórii súťažilo 18 žiakov okresu Kysucké Nové Mesto. No iba žiak našej školy Marek Dolinay ( 7.B ) bol úspešným riešiteľom a obsadil 1. miesto s počtom bodov 70, čím sa zároveň aj nominoval do krajského kola.

8. a 9. ročník: V tejto kategórii súťažilo 17 žiakov okresu Kysucké Nové Mesto. Zo školského kola postúpilo 7 žiakov, ale najlepšie si opäť viedli žiačky ZŠ Nábrežná – Katarína

Hurtošová a Lucia Ondrušková, obe z 9.C triedy.

  1. miesto obsadila Katarína Hurtošová a na 2. mieste sa umiestnila Lucka Ondrušková. Aj tieto žiačky postúpili do krajského kola. Ostatní naši žiaci neboli úspešní. Do krajského kola postúpili : Marek Dolinay, Katarína Hurtošová a Lucia Ondrušková. Krajské kolo sa uskutočnlo 12.4.2018 v Ružomberku.

 

Lucka a Katka takto vnímali krajské kolo:

Katka (9.C) – aj keď bola táto olympiáda náročná ( v testoch boli otázky, ktoré by v písomke

v škole určite nikoho nepotešili) som rada, že som sa mohla krajského kola zúčastniť. Pre mňa, ale aj pre každého, koho aspoň trošku zaujíma geografia a rôzne zaujímavosti o štátoch Európy a sveta, je olympiáda skvelou príležitsťou vyskúšať si svoje sily.

Lucka (9.C ) – KK GO sa konalo na Katolíckej univerzite v Ružomberku.Riešili sme testy v 2

častiach – monotematickej (teoretická) a praktickej, kde sme mohli používať aj atlas. Oproti

okresnému kolu to bol už tvrdý oriešok, ale som rada, že som sa mohla tejto olympiády

zúčastniť a nazbierať skúsenosti.

A ja len dodávam, aby aj naďalej sa tak dobre učili a svoje vedomosti prezentovali v rôznych

súťažiach, geografickú olympiádu nevynimajúc. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu

našej školy a dievčatám želáme veľa úspechov na srtedných školách.

 

Napísala Mgr. Emília Palicová

 

Zanechať odpoveď