Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru.

K máju sa viaže aj množstvo významných udalostí a tradícií. Jednou z nich je aj stavanie májových stromov, späté so spevom a veselou zábavou.

Máje boli známe už v Antike. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast.

Átrium v našej škole sa už tradične stáva miestom stavania tohto symbolu lásky a života. Rezký tón harmoniky vedúceho folklórneho súboru Jedľovina pána Koptáka a spev dievčat detského školského súboru Nábrežníček prilákal v posledný aprílový deň do átria takmer všetkých žiakov a vyučujúcich našej školy. Dievčatá odeté do pestrofarebných krojov spolu s pedagógmi ozdobili korunu ihličnatého stromu stužkami. Samotné osadenie Mája na pripravené miesto bola už práca chlapcov a pánov školníkov.

Vztýčený ostáva spravidla počas celého mája, aby ho následne slávnostne odstránili pri oslavách jeho  váľania.

Simona Šutáková  6. D

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.