Október – mesiac úcty k starším

Naši prváčikovia majú za sebou druhý mesiac v ŠKD a už aj prvé prázdniny. Október patril starým rodičom. Nezabudli sme, ...

Super deň na včelnici

Dňa 27. októbra prežili naši šiestaci jeden zaujímavý deň na včelnici v Hornom Vadičove. Privítali nás milý ujo včelár p. Miroslav ...

Do ŠKOLY NA BICYKLI

Do súťaže DO ŠKOLY NA BICYKLI sa podpornými aktivitami zapojil aj celý ŠKD. Začali sme prednáškami, prezentáciami, videjkami či diskusiami ...

Medzinárodný deň školských knižníc na našej škole

„Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“ M. Twain Medzinárodný deň školských knižníc si pripomíname ...

🍂🍁Posledné jesenné práce v Škd 🍁🍂

🍁🍂🍁V školskom klube sme pred prázdninami stihli urobiť potrebné práce na školskom dvore: deti 1. a 2. ročníka pohrabali lístie ...