Šikana nie je hra

Každoročne sa naši piataci zúčastňujú  preventívneho programu Povedz hlasné Nie.  Tento školský rok sme uvítali  možnosť zapojiť našich žiakov aj ...

Fotografický workshop

Dňa 6.12. sa naši žiaci zúčastnili spoločného  fotografického workshopu s našimi českými partnermi z projektu LO-VE spolufinancovaného z programu Európskej Únie Erasmus ...

Adventný čas

Adventný veniec so štyrmi sviečkami je symbolom duchovnej prípravy na slávenie Vianoc. Sviečky sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ. ...

Diabetes mellitus – cukrovka

Patrí medzi najzávažnejšie ochorenia. Na Slovensku sa vlani liečilo vyše 355-tisíc diabetikov a pribudlo vyše 21- tisíc nových pacientov. Každoročne si ...

Vianočný zvonček

Vianočný zvonček je čas Adventu. V tomto predvianočnom období sa každý rok na našej škole koná školské kolo súťaže Vianočný ...