Úspechy 2016/2017

CEZPOĽNÝ BEH – okresné kolo

1. miesto – Adriana Hrubá – staršie žiačky

1. miesto – Martin Do – starší žiaci

1. miesto – družstvo chlapcov – starší žiaci

1. miesto – družstvo dievčat – staršie žiačky

ŽIVOT NA ZÁHRADE – medzinárodná súťaž v Ostrave (aranžmány + vedomostný test)

4. miesto – Denisa Fujašová (9.A)

OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU A LITERATÚRE – okresné kolo

2. miesto – Denisa Fujašová (9.A) – kategória C

TURNAJ V MALOM FUTBALE O putovný pohár riaditeľky CVČ – najmladší žiaci

1. miesto – družstvo chlapcov

TURNAJ VO VYBÍJANEJ O putovný pohár riaditeľky CVČ

4. miesto – družstvo dievčat

TURNAJ VO FUTSALE O putovný pohár riaditeľky CVČ – starší žiaci

1. miesto – družstvo chlapcov

VIANOČNÝ ZVONČEK 2016 – spevácka súťaž

1. miesto – Juliána Kormanová (5.D), Martina Poniščjaková (7.C) – kategória 5. – 9. ročník

STOLNÝ TENIS- okresné kolo

2. miesto – družstvo chlapcov

ŠALIANSKY MAŤKO Jozefa Cígera Hronského – prednes slovenskej povesti – okresné kolo

2. miesto – Nina Trnovcová (4.C) – II. kategória

3. miesto – Matúš Máca (7.A) – III. kategória

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA – okresné kolo

1. miesto – Lucia Karnetová (8.A) – Kategória B

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo – kategória 5. ročník

1. miesto – Matej Pirník (5.A)

1. miesto – Ľuboš Javorík (5.A)

2. miesto – Martina Chládeková (5.B)

2. miesto – Alexandra Ganani (5.B)

3. miesto – Dávid Masnica (5.B)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo – kategória 9. ročník

4. miesto – Michal Holienčík (9.A)

4. miesto – Rebeka Panáková (9.A)

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

1. miesto – Martin Javorík (5.D) – kategória 5. ročník

2. miesto – Michaela Hulínová (5.D)  – kategória 5. ročník

3. miesto – Marek Dolinay (6.B) – kategória 6. – 7. ročník

1. miesto – Denisa Fujašová (9.A) – kategória 8. a 9. ročník

2. miesto – Lucia Ondrušková (8.C) – kategória 8. a 9. ročník

3. miesto – Ivana Hulínová (8.B) – kategória 8. a 9. ročník

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

2. miesto – Katarína Hurtošová (8.C) – kategória C

3. miesto – Denisa Fujašová (9.A) – kategória C

VESMÍR OČAMI DETÍ – výtvarná súťaž – regionálne kolo

1. miesto – Andrea Žilková (6.B)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo

1. miesto – Martin Do (8.A)  – poézia III. kategória

1. miesto – Denisa Fujašová (9.A) – próza III. kategória

PYTAGORIÁDA- okresné kolo

1. miesto – Ivan Martiška (3.D) – kategória 3. ročník

2. miesto – Adam Hruška (3.C) – kategória 3. ročník

1. miesto – Trnovcová Nina (4.C) – kategória 4. ročník

VOLEJBAL – okresné kolo

2. miesto – družstvo dievčat

JAZYKOVÝ KVET- obvodové kolo

1. miesto – Soňa Vlčková (8.B) – kategória ruský jazyk

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

1. miesto – Katarína Hurtošová (8.C) – kategória 8. ročník

4. miesto – Matúš Máca (7.A) – kategória 7. ročník

VYBÍJANÁ – okresné kolo

2. miesto – družstvo dievčat

FEEL THE ENGLISH IN VERSES – recitačná súťaž v anglickom jazyku – okresné kolo

2. miesto – Simona Kmecová (7.B) – kategória poézia

3. miesto – Matúš Máca (7.A) – kategória poézia

3. miesto – Ján Pavlík (5.B) – interpretácia neznámeho textu

BILOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – kategória D – okresné kolo

1. miesto – Marek Dolinay (6.B)

2. miesto – Jakub Poplanúch (6.C)

3. miesto – Marianna Svrčková (6.C)

POČÍTAČ MOJ POMOCNÍK – okresné kolo

1. miesto – Samuel Juríček (8.C)

2. miesto – Marek Čuraj (9.A)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – krajské kolo

1. miesto – Martin Do (8.A)  – poézia III. kategória

ČO VIEŠ O HVIEZDÁCH ? – obvodové kolo (Čadca, KNM)

1. miesto – Lucia Ondrušková (8.C) – II. kategória