Úspechy 2021/2022

Úspechy žiakov

Okresné kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

2. miesto Ján Dadaj (9.A)

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

1. miesto v kategórii 1B Zuzana Svrčková (9.C)

Okresné kolo dejepisnej olympiády:

1. miesto Ivan Martiška (8.B) – kategória D
5. miesto Dominik Šalát (8.C) – kategória D
2. miesto Lukáš Paľuch (6.B) – kategória F
4. miesto Ema Buganová (9.C) – kategória C
3. miesto Michal Škulec (7.C) – kategória E
4. miesto Nina Čížová (7.B) – kategória E

Okresné kolo geografickej olympiády
1. miesto Adam Hruška (8.C) – kategória E
1. miesto Katarína Hvolková (5.C) – kategória G
2. miesto Michal Škulec (7.C) – kategória F
3. miesto Ivan Martiška (8.B) – kategória E
3. miesto Aneta Pošteková (5.B) – kategória G

Okresné kolo biologickej olympiády

1.miesto Ivan Martiška (8.B) – kategória
Okresné kolo olympiády vo fyzike
1.miesto Ivan Martiška – kategória F
Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín
II. kategórii poézia (5. – 6. ročník ZŠ)
1. miesto Martin Gažo (ZŠ Nábrežná)

I. kategória (2. – 4. ročník ZŠ) – próza
2. miesto Alexandra Žáková (ZŠ Nábrežná)

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ) – próza
1. miesto Nina Trnovcová (ZŠ Nábrežná)

Okresné kolo Čo vieš o hviezdach ?
II. kategórii
3. miesto Ivan Martiška (8.B)

I. kategória
2. miesto Marek Holík (6.A)
3. miesto Ela Mičundová (5.D)

Okresné kolo olympiády z chémie

2. miesto Nina Trnovcová (9.C)

Krajské kolo olympiády z dejepisu

2. miesto Ivan Martiška (8.B) – kategória D

Pytagoriáda okresné kolo

1. miesto Alexandra Žáková (3.A) – kategória P3

3. miesto Nina Luciaková (3.A) – kategória P3

4. miesto Júlia Koptáková (3.C) – kategória P3

6. miesto Rebeka Šperková (4.B) – kategória P4

2. miesto Andrej Chládek (5.B) – kategória P5

6. miesto Filip Goliáš (6.C) – kategória P6

3. miesto Vivien Padychová (8.B) – kategória P8

Vybíjaná dievčatá – okresné kolo

2. miesto družstvo dievčat

Šaliansky Maťko – okresné kolo

1. miesto Richard Trnovec (5.C) – kategória II (4. – 5. ročník)

2. miesto Kristína Adamková (7.B) – kategória (6. – 7. ročník)

Okresné kolo olympiády z matematiky:

1. miesto Tomáš Gašinec (7.B) – kategória 7. ročník

1. – 2. miesto Ivan Martiška (8.B) – kategória 8. ročník

1. – 2. miesto Adam Hruška (8.C) – kategória 8. ročník

4. miesto Vivien Padychová (8.B) – kategória 8. ročník

Celoštátne kolo súťaže „O najkrajší návrh na obálku žiackej knižky:

Umiestnenie medzi 20 najlepšími návrhmi na Slovensku Terézia Chmelařová (5.C)

Šaliansky Maťko – krajské kolo

4. miesto Richard Trnovec (5.C) – kategória II (4. – 5. ročník)

Krajské kolo Čo vieš o hviezdach ?

II. kategórii

3. miesto Ivan Martiška (8.B)

I. kategória

4. miesto Marek Holík (6.A)

Vajanského Martin 

1. miesto Martin Gažo (ZŠ Nábrežná)

Krajské kolo Jazykový kvet – súťaž v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku

1. miesto Ivan Galvánek (9.B) – kategória Ruský jazyk

2. miesto Júlia Várošová (9.C) – kategória Nemecký jazyk

2. miesto Aneta Turčániová (9.B) – kategória Anglický jazyk

3. miesto Vivien Padychová (8.B) – kategória Anglický jazyk

Badminton – okresné kolo

1. miesto – družstvo chlapcov (Jakub Brodňan, Filip Kavacký)
2. miesto – družstvo dievčat (Aneta Kadelová, Adriána Beharková)

Okresné kolo vo florbale

1. miesto – družstvo chlapcov

Slávik Slovenska (spevácka súťaž) – okresné kolo

1. miesto Ela Mičundová (5.D) – II. kategória (4. – 6. ročník)
2. miesto Radka Kotrčová (8.B) – III. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto Kristína Kocúrová (3.C) – I. kategória (1. – 3. ročník)
3. miesto Nina Mičundová (2.C) – I. kategória (1. – 3. ročník)

4-boj žiakov a žiačok – okresné kolo

2. miesto Samuel Cupec (7.C) chlapci
1. miesto Renáta Žuborová (7.B) dievčatá
3. miesto Olívia Gočová (6.A) dievčatá

Atletický 4-boj – krajské kolo

1. miesto Renáta Žuborova (7.B) – beh na 600 m