2019 / 2020 Nové rozvrhy Jún 2020

1. Ročník

Prezenčná forma

Dištančná forma

2. Ročník

Prezenčná forma

Dištančná forma

3. Ročník

Prezenčná forma

Dištančná forma

4. Ročník

Prezenčná forma

Dištančná forma

5. Ročník

Prezenčná forma

Dištančná forma

6. Ročník

Dištančná forma

7. Ročník

Dištančná forma

8. Ročník

Dištančná forma

9. Ročník

Dištančná forma