Nezaradené

Erasmus projekt na Nábrežnej v šk.roku 2018/2019

Tento školský rok sa v rámci projektu Erasmus niesol v znamení slova MOVING (=pohyb). Presne toto je názov prvého ročníka vzájomnej spolupráce šiestich škôl, medzi ktorými je aj tá naša, slovenská. Zapojili sme sa tak do medzinárodného projektu Detstvo v krabičke spolufinancovaného programom Európskej Únie Erasmus+ . Vďaka tomu mali žiaci možnosť zistiť viac o svojich rovesníkoch v Taliansku, Grécku, Nemecku, Čechách a Španielsku, nacvičili spoločný FlashMob tanec, video ktorého  si možno pozrieť na stránkach školy a samotného projektu. Prvý rok spolupráce bol veľmi bohatý aj na iné aktivity, či už to boli dve Skype komunikácie v rámci vyučovania angličtiny, návštevy našich učiteľov i hospitácie na nemeckej a gréckej škole, zakomponavali sme tiež do vyučovania v 2.ročníku telesnej výchovy náčinie z tzv. Moving Boxu od koordinátora – nemeckej školy. Všetko vyvrcholilo v máji žiackou mobilitou do Španielska.  Doobedia boli, v súlade s názvom prvého ročníka, venované pohybu. Hrali sme hry jednotlivých krajín. Jedno dopoludnie bolo teda aj v réžii Slovákov, kedy sa hrali slovenské hry. Okrem toho každá krajina pripravila španielskym učiteľom medzinárodné raňajky. Oškvarková pomazánka, bryndza a korbáčiky – mali sa Španieli čo oblizovať. Blízkosť Barcelony sľubovala zaujímavý program, a tak poobediami žiaci navštívili NOU Camp štadión FC Barcelony, podmorský svet Akvária a samotné centrum druhého najväčšieho mesta Španielska s dominantou Sagrada Familia od Gaudího.  Takáto výmena skúseností, nové zážitky, iné prostredie, nová škola, let lietadlom, to všetko sa zapáčilo aj našim žiakom, ktorí už teraz prejavili záujem o ďalší projekt. Každopádne nás ešte čaká ďalší rok aktuálneho. Jeho názov bude Hrdinovia a v marci 2020 uvítame v Kysuckom Novom Meste tridsiatku žiakov z piatich európskych krajín. Týmto vyzývame rodičov našich žiakov, aby sa stali hosťovskými rodinami a ubytovali u seba žiaka z inej európskej krajiny. Viac informácií dostanete v Kabinete CJ od vyučujúcich AJ, od riaditeľa školy alebo od p.učiteľky Madigárovej Kubišovej, koordinátorky projektu. Príďte osobne, ale aj píšte, mailujte.

Ďakujeme Európskej Únii, že pred 32 rokmi vymyslela program Erasmus. Ďakujeme mestu, že podporuje naše iniciatívy. Rovnako ďakujeme rodičom, špeciálne mamičke, ktorá pre nás upiekla medovníkové srdiečka. Zožali úspech a stali sa symbolom slovenských žiakov.

Informácie o uplynulom roku projektu nájdete na https://childhoodinabox.blogspot.com/ .

Školský sad sa dočká obnovy

Po rokoch neistoty sa na našej škole začala oživovať tradícia pestovateľských prác v školskom sade. Definitívne padla výstavba parkoviska a tak sme sa pustili do prvej etapy revitalizácie tohto pozemku. V prvom rade sme potrebovali dostať do sadu vodu na polievanie. Vsadili sme na obnovu niekdajšej studne s ručnou pumpou, ktorá pred rokmi slúžila žiakom aj učiteľom. Žiaľ pôvodná pumpa sa stala korisťou pravdepodobne zberačov kovov a z pozemku zmizla. Studňa sa zasypala hlinou, zarástla trávou. Jeden z rodičov našich žiakov, pán Kubala, zrekonštruoval pôvodný vrt, obnovil tým studňu a spomienkou na staré časy je aj nové ručné čerpanie vody. V ďalšej etape škola plánuje vytvoriť nové hriadky pre pestovanie zeleniny, okrasných a liečivých rastlín či korenín. V záhrade pribudne skleník, kompostér, nové dreviny ovocia a revitalizuje sa jabloňový toľko diskutovaný sad. Na rekonštrukciu oplotenia a zfunkčnenie novej brány sme oslovili odborníkov, ktorí pripravia rozpočet. Do školskej záhrady sa tak po rokoch vráti život, žiaci sa naučia novým zručnostiam a veríme, že presvedčíme neprajníkov, že parkovisko naozaj nebol premyslený nápad.

Na DEJEPISE v II. polroku

Aj tento rok, už tradične  v predveľkonočnom čase ,  dňa 15.4. 2019, prijal pozvanie k nám do školy  pán Ján Stopjak  z Kysuckého Nového Mesta. Tento ľudový umelec, ktorý má na konte niekoľko významných ocenení  za  zdobenie veľkonočných vajíčok =kraslíc slamou a jeho kraslice sa nachádzajú v mnohých krajinách sveta,  žiakom 5.C porozprával o  svojej ceste k tejto záľube, o súčasnej tvorbe, o výstavách, …  , a na základe vlastných skúseností  žiakom počas tvorivých dielní  poskytol mnoho rád a usmernení.   Žiaci si mohli túto krásnu techniku zdobenia kraslíc vyskúšať, pričom  zistili, aká dôležitá je trpezlivosť , sústredenosť a precíznosť . Výsledkom ich práce boli milé a pekné dielka. Preukázali veľkú dávku tvorivosti,  za čo si zaslúžili od pána Stopjaka pochvalu.  Žiaci sa vyjadrili, že pri tejto aktivite  strávili príjemné chvíle. Aj touto cestou pánovi Jankovi  úprimne ďakujeme a tešíme sa na jeho  ďalšiu návštevu.

Čarovné Kysuce. Takýto názov mala výstava v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste, na ktorej sme sa  so žiakmi 5.C  zúčastnili dňa 13.5. 2019 počas hodiny dejepisu.  Pozrieť si nádherné fotografie krásnych miest na Kysuciach bol pre nás všetkých zážitok.

Deti 21. storočia by si svoj život ťažko predstavili bez mobilov, tabletov, počítačových hier, moderných interaktívnych hračiek, rôznych modelov lega, detských televíznych kanálov, … O tom, ako trávili voľný čas ich rodičia alebo skôr starí rodičia, sa oboznámili žiaci 5.C dňa 5.6.2019 počas hodiny dejepisu v  Kaštieli v Radoli.  Počas výkladu pani lektorky sa žiaci dozvedeli, že deti 1. a 2. polovice 20. storočia trávili svoj voľný čas hlavne vonku rôznymi hrami. Na výstave „Keď sme boli deti“ zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a súkromného zberateľa mohli vidieť rôzne detské a športové potreby, kočíky pre deti i bábiky, gumené i plyšové hračky, ,… Žiakov zaujal zberateľský fenomén osemdesiatych rokov – céčka.  Staré školské časy pripomenula lavica z 1. polovice 20. storočia či učebnice. V kaštieli sme si pozreli aj priestory s predmetmi z praveku Kysúc a zaujalo nás aj mláďa mamuta, pri ktorom sme sa všetci odfotografovali J.

Tánička, Emka a Simonka sa o návšteve kaštieľa vyjadrili takto: „V Kaštieli Radoľa sa nám veľmi páčilo, dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií z histórie. Bolo zaujímavé vidieť hračky, s ktorými sa hrali naši rodičia či starí rodičia, kočíky, v ktorých sa vozili naši rodičia či starí rodičia, lyže, na ktorých lyžovali, hry, s ktorými sa hrali,… Hračky boli jednoduché, a predsa veľmi zaujímavé. Táto výstava i prehliadka časti kaštieľa nás určite obohatila a prispela k rozšíreniu vedomostí z dejepisu. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie a ďakujeme pani učiteľke za zorganizovanie akcie.“

Dňa 6.6.2019 nám o histórii unikátneho Legiovlaku priamo v ňom pútavo a odborne porozprával jeden mladý lektor „Brad“ v dobovej uniforme. Vo Vrútkach, v železničnom depe. Bolo super byť v Legiovlaku, ktorý je vernou kópiou legionárskeho vlaku – ešalónu z obdobia rokov 1918-1920. (legionári – dobrovoľní vojaci, česko-slovenské légie zorganizoval Milan Rastislav Štefánik – skladali sa zo Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí + zo zajatcov, bojovali za samostatný česko-slovenský štát). Navštívili sme 13 zreštaurovaných vozňov, ktorými sa česko-slovenskí legionári prepravili naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále. Súprava vlaku, ktorú sme mali možnosť vidieť, sa skladala z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Obohatením výstavy bolo aj množstvo dobových dokumentov a predmetov.

S prehliadkou sme boli nadmieru spokojní, odnášali sme si pocit zaujímavej atmosféry a neopakovateľného zážitku.

Projekt Žijeme na Trojmezí. Pokračujeme v naplánovaných projektových dejepisných aktivitách. Expertné tímy zložené zo siedmakov (Miška Vlčková, Tamarka Šughová, Gabika Martinčeková, Anetka a Matej Pirníkovci) a ôsmakov (Matej Mindek, Jakub Poplanúch, Gabika Gavlasová, Danielka a Andrejka Žilkové), vedú pani učiteľky Mojtová a Ševčíková.  Dňa 24.6.2019 sme sa stretli na video konferencii s expertnými tímami partnerských škôl v Jablunkove (ZŠ Lesní a ZŠ Sienkiewicze).

Okrem ďalších aktivít spomeniem ešte aspoň uskutočnené literárno-dejepisné exkurzie: Martin, Kremnica + Banská Bystrica a Tajov, Modra a Červený Kameň, Orava.(foto vo fotogalérii)

Verím, že aj budúci školský rok bude bohatý na dejepisné podujatia, aktivity a netradičné formy vyučovania, z ktorých si žiaci odnesú veľa poznatkov a zážitkov

Mgr. Monika Mojtová, vedúca predmetovej komisie DEJ/OBN

5.C VÍŤAZOM ŠKOLSKÉHO ZBERU PAPIERA

V mesiacoch apríl a máj sa na našej škole konal zber papiera.

Touto aktivitou naša škola a jej – do zberu zapojení – žiaci i učitelia ukázali, že nám nie ľahostajný stav nášho životného prostredia a našej planéty. Zberom sme použitému papieru dali druhú šancu a zachránili sme niekoľko stromov, ktoré nám naďalej môžu robiť radosť pri našich prechádzkach lesom. Celkom sa nám podarilo zozbierať okolo 3000 kg papiera.

Najúspešnejšou triedou bola 5.C. Žiaci 5.C spolu s pani učiteľkou Mgr. Monikou Mojtovou vyzbierali neuveriteľných 670 kg papiera (foto).

Na druhom mieste sa umiestnila 6.A s  272 kg. A na treťom mieste skončila 6.B s  260,5 kg.

Blahoželáme.

Mgr. Monika Mojtová, triedna učiteľka 5.C

English Star 2019

Kto sa tento školský rok stal na našej škole „English Star? Kto bol úspešný a dosiahol v testovaní aspoň 80%? Kedy budú výsledky súťaže? To sú otázky, ktoré neustále kládli žiaci svojim vyučujúcim angličtiny už od 10. mája. Pred mesiacom sa totiž 29 žiakov z tretieho, štvrtého a piateho ročníka zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku s názvom English Star.  Nebáli sa porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi nielen z našej školy, ale z celého Slovenska.  Pár dní pred záverom školského roka  výsledky dorazili. Pred vysvedčením si tak všetci súťažiaci odniesli domov diplomy, a aj  ocenenia.                           A kto sa teda stal tohtoročnou English Star na „Nábrežnej“?    Úspešných bolo mnoho, ale najlepšie (100 % ) obhájila svoje vedomosti Erika Vilímová zo 4. B .  Gratulujeme!

 

  1. – 3. miesto v jednotlivých ročníkoch:

3.ročník:

1. miesto: Dihao Zhan , Samuel Podpleský

2.miesto: Nadia Tebbaa

3.miesto: Sebastián Trnka

 

4.ročník:

1. miesto: Erika Vilímová

2.miesto: Eliška Saková

3.miesto: Patrik Marčan

5.ročník:

1.miesto: Dominika Jurkovičová

2.miesto: Tobias Petrišák

3.miesto: Dávid Kuba

Mgr. Hmírová Viera