Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Nezaradené

Úspechy žiakov v ročníku 2017/2018

  ÚSPECHY ŽIAKOV V ŠK.ROKU    2017/2018

TELESNÁ VÝCHOVA: 5. -9.ročník

1. Cezpoľný beh: D – 1.m. Hrubá, Žilková, Vlčková Michaela – súťaž družstiev,

jednotlivci: 1.m. Hrubá

CH – 3.m. Do, Martiška, Trnovec

2.Stolný tenis: 3.m. dievčatá: Ondrejášová, Juráková, Masnicová, Vlčková Soňa

2.m.. chlapci: Rebeťák, Pečalka, Lach, Jantulík

3. Basketbal: 1.m. chlapci: Drnda, Do, Vydra, Múčka, Phan, Galvánek Martikán

2.m dievčatá: Jurkovičová, Kalužná, Žilková Daniela, Andrea, Trnovcová Simona

4.Volejbal: 2.m. dievčatá: Jurkovičová, Kalužná, Juráková, Pajtášová,,

 

5.Florbal: 2.m. chlapci Drnda, Do, Kohút, Martiška, Múčka, Phán

6. Hádzaná: 3.m. Javorík, Kopas, Čuraj, Kaňuk, Lulek T., Máca M. Pirník, Truchlík

7.Futbal: 2.m. mladší žiaci: Caban, Čuraj, Dršman, Kohút, Lulek T., Vnuk, Pečalka, Trnovec, Kameništiak

1.m. starší chlapci: Bojda, Do, Drnda, Jantošík, Vydra, Múčka, Phán, Veselý

8.Vybíjaná: 1.m. Absolonová, Cupcová, Gočová, Machynková, Martinčeková, Melicherová, Šughová, Turčániová, Vllčková Michaela, Simona,Žilková Daniela, Andrea – postup na KK

9.Atletika: 2.m družstvo dievčat: Žilková Daniela, Andrea, Vlčková Michaela, Simona, Hrubá, Jančigová, Jurkovičová Phillippiová

Jednotlivci: 800m: 1.m. Hrubá,  diaľka: 1m.Vlčková M., 2..Hrubá   3.m. Žilková Daniela

Guľa: 2.m. Jančigová    3.m. Jurkovičová

60m. 3.m. Žilková Daniela

300m. 2.m Žilková Andrea

10. Hľadáme nových olympionikov: 600m: 3.m. Adriana Hrubá

                                                                  1000m. 2.m.Lukáš Martiška, 60m: 2.m Ján Trnovec – postup na celoslovenské kolo – Dubnica /september/

 

MATEMATIKA:

1.Matematická olympiáda: 5.ročník

Úspešní riešitelia: 5.B tr. Terézia Biela, Dominik Šopor, Dina Zhan, Matúš Truchlík: Jantošíková

 5.C tr: Michal Máca, Monika Holíková, Nina Trnovcová, Ema Bugánová: Drexlerová

6.ročník: 1.m. Matej Pirník: 6.A  – Kavacká

Úspešní riešitelia: 6.B: Dávid Masnica, Šimon Čuraj : Palica

9.ročník: 3.m. Katarína Hurtošová: 9.C – Palica

2.Pytagoráda: 5.ročník: 

5.B Terézia Biela Matúš Truchlík: Jantošíková

6.ročník

Ľuboš Javorík , Matej Pirník 6.A – Kavacká

Juliana Kormanová: 6.D – Bodóová

7.ročník

2.m. Adrián Dubovský: 7.A – Kováčová

8.ročník

Ivana Hvolková: 8.A    Jantošíková

 

Biblická olympiáda

3.m. 7.C: Poplanúch, Buttová, Gavlasová    Ochoničanová

 

Hudobná výchova   

OK : Vianočný zvonček : 3.m   Alexandra Daniela Ganani : 6.B – Štefánková

Slávik Slovenská: 2.m. Miroslava Paľuchová.: 8.C Štefánková 

 

Slovenský jazyk:  

  Šaliansky Maťko  : 2.m. Viktória Jančigová: 6.D –  Svrčková   

                                                3.m..Nina Trnovcová:5.C – Ševčíková

Hviezdoslavov Kubín: 2.m. Viktória Jančigová: 6.D Svrčková

                                           3.m. Ivana Hvolková: 8.A – Chupáčová 

 

Geografia 

5.ročník   2.m. Dina Zhan: 5. B – Vlčáková   

                    3.m. Michal Máca: 5.C – Vlčáková

                    5.m. Mária Žuborová 5.A – Vlčáková   

6.-7.ročník: 1.m. Marek Dolinay: 7.A – Jantošíková

8. – 9. ročník: 1.m  Katka Hurtošová 9.C – Palicová

                          2.m. Lucia Ondrušková 9.C – Palicová

 

Biológia

Rastliny a zvieratá našich lesov: 1.m. družstvo: Katarína Bačová, Diana Smolková, Dina Zhan, Tamara Rudincová: 5.B – Vaňková

Olympiáda kategória D – mladší žiaci: 3.m. Marianna Svrčková – 7.C  Vaňková

                                                                                 4.m Jakub Poplanúch – 7.C  Vaňková

                                                                                        Tamara Šughová: 6.A

5.m.Lukáš Martiška: 7.B Galgaňáková

6.m.Alexandra Ganani: 6.B,    Terézia Hurtošová 7.C

7.Michaela Vlčková: 6.A

8.mMichal Poštek:6.B      9.m. Marek Dolinay:7.B     11.m. Martina Chládeková:6.B

Kategória C – starší žiaci: 1.m. Katka Hurtošová: 9.C Vaňková

                                                      2.m. Nora Lendelová: 9.C

                                                      3.m.Monika Kubíková: 9.C

Mladý záhradkár:

2.m.Alexandra Ganani: 6.B Podoláková

3.m.Martina Chládeková: 6.B

4.m.Michal Poštek: 6.B

 

Výtvarná výchova

Vesmír očami detí : Andrea a Daniela Žilková: 7.B – postup do celoslovenského kola- Kultánová

 

Cudzí jazyk

Recitácia:

Ema Bugánová:5.C – AJ – Hmírová

Ivana Hvolková: 8.A, Soňa Vlčková: 9.B –  RJ – Palicová

Aneta Staníková: 8.B NJ – Michelová

Jazykový kvet: celoslovenské kolo – RJ:  2.m. Martin Do  9.A – Palicová

Olympiáda: Kategória 1A

1.m. Nicolas Tomaníček:6.A  – AJ  – Madigárová Kubišová

2.m. Adam Lachman:7.C  -AJ – Madigárová Kubišová

3.m.Martina Chladeková:6.B – AJ – Heľová

Kategória 1B

1.m. Lucia Karnetová: 9.A – AJ-  Ondrejášová

2.m.Dominika Šteinigerová:8.A – AJ – Ondrejášová

3.m. Tatiana Ondrušová: 8.B – AJ-  Palicová

FARMA BÁRDY – KĽAČE JASENOVÉ

Pre žiakov 6-teho ročníka sme zorganizovali návštevu farmy hospodárskych zvierat  Farma Bárdy – Kľače- Jasenové. Hneď pri vstupe na farmu ich vítali exotické druhy papagájov- žako, ara – ktoré sa dokážu naučiť aj hovoriť. Videli tu takmer všetky domáce zvieratá, ktoré mohli kŕmiť a hladkať. Rôzne druhy hydiny, dokonca aj ich mláďatka- húsatá, káčatá, kuriatka.  Najviac ich prekvapil páv, ktorý bol celý biely(albín) a malé páviky a pštrosy. Z cicavcov sa stretli so zajačikmi, somárom, koníkmi, kozami a kozliatkami, dokonca videli a hladkali aj lamy. Súčasťou farmy je aj rybník, v ktorom chovajú kapre a amure. Po oboznámení sa so zvieratkami , si mohli žiaci zakúpiť domáce produkty- kozí syr, ovocný kozí nápoj, korbáčiky a pod. Myslíme si, že práve takýto spôsob výučby je pre deti obrovským prínosom , vidia ako sa zvieratá chovajú a aj ako sa treba o ne starať. Uvedomujú si, že kvalitné potraviny sa dorábajú aj doma na farmách –  u nás na Slovensku. 

ZOO LEŠNÁ – ZLÍN

Aj tento rok sme sa snažili spestriť výučbu biológie rôznym spôsobom .  Naši žiaci  5-teho ročníka sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie. Navštívili zoologickú záhradu  Lešná  Zlín, ktorú už síce mnohí poznali, ale kto tam bol , mi dá určite za pravdu, že každá návšteva je úžasná a človek má pocit, že je chvíľu v Amerike, chvíľu v Afrike či Ázii alebo ďalšom svetadieli. Deti si mohli zblízka pozrieť jednotlivé zvieratká, dokonca pohladkať raje.  Pobyt v ZOO si mohli spestriť aj jazdou malým vláčikom. Na pamiatku si odniesli množstvo nových zážitkov , niektoré si zvečnili v podobe fotografií.  Pripájame aj zopár krásnych záberov, ktoré zachytila Dianka Smolková z 5.B triedy

Návšteva hasičskej stanice ŠKD

Na sviatok svätého Floriána deti zo 4. oddelenia Škd navštívili hasičskú stanicu. Výlet sa nám veľmi páčil, ujovia hasiči nám veľa o ich práci porozprávali, poukazovali, ale najviac nás bavilo samotné skúšanie hasičského výstroja či sedenie v autách, člnoch a iných stojoch.

3.5. Hudobno-zábavný program s Viktorom

Deti sa v programe stretli s piesňou s matematickou hádankou, mohli sa naučiť jednoduché slovíčka v rôznych cudzích jazykoch, alebo sa zabaviť s pesničkou, kde sa hrdo prihlásia k mesiacu, v ktorom sa narodili.

Môj ocko – Deň Otcov 2018

Môj ocko

Tretia júnová nedeľa už tradične patrí všetkým otcom, oteckom, ocinom…

My sme tento sviatok oslávili trošku  výnimočne. Už v piatok 8. júna, kedy nám prialo počasie. V priestoroch našej školy bolo výborné prostredie  na  opekačku,  aj športovanie. Futbal  bol veľkou výzvou nielen pre chlapcov a dievčatá, ale aj pre ich rodičov. Spoločne v kruhu mamičiek, oteckov, starých rodičov i súrodencov sme oslávili otcovstvo a pripomenuli si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. 

Poďakovanie patrí všetkým rodičom detí 1.B triedy za ich perfektnú spoluprácu.

Všetko najlepšie ku Dňu otcov, milí oteckovia! 

Mgr. Jarmila Bandurová 

Spolupráca s Jablunkovom: KREATÍVNY DOPING žiakov troch národností

Spolupráca so školami z Jablunkova trvá už niekoľko rokov. Na začiatku spolupráce organizovala naša škola prvé medzinárodné tvorivé dielne. Medzitým sa tvorivé dielne konali už aj na českej, aj a poľskej škole v Jablunkove a teraz v máji začalo druhé kolo pod názvom KREATÍVNY DOPING, ktorého sa zúčastnilo dvadsať žiakov z českej školy, dvadsať žiakov z poľskej školy a asi tridsiatka žiakov našej slovenskej školy. Tamarka zo 6.A o tom napísala: “Kreatívny doping bol veľmi zaujímavý. Takýmto spôsobom si mohli deti priniesť krásne výrobky domov a spoznať sa s novými ľuďmi. Je to krásny pocit, keď si všetci spolu sadnú za stôl a vyhrajú sa so svojou fantáziou.”

Keďže sa tvorivé dielne konali opäť u nás, viedli ich prevažne naše vyučujúce. Témou Kreatívneho dopingu bol blížiaci sa sviatok detí, a tak si žiaci vytvárali veci na dozdobenie práve svojej detskej izby. P.uč. Heľová viedla workshop s názvom Pre potešenie srdca, kde žiaci dozdobili drevený rámik pomocou flaušových kvetiniek a zároveň si z nich vyrobili brošne. P.uč.Janeková viedla dielňu, na ktorej žiaci pracovali s penovou hmotou. Dekorovali tabuľky, ktoré nám predtým pripravil a tabuľovou farbou natrel náš pán školník Jožko Jakubík. Za pomoc mu patrí veľká vďaka, pretože za dve hodiny by farba nestihla zaschnúť a nebolo by možné, aby si deti odniesli do svojej detskej izby tabuľku na odkazy. Kto stíhal, robil ešte z drevených paličiek tabuľku na dvere a dozdobil si ju servítkovou technikou. P.uč. Bandurová očarila žiakov z Jablunkova šuhajdami. Napiekla doma aj jablkové rezy, bábovku a šamrlole, a v školskej kuchynke to vďaka nej a žiakom na workshope rozvoniavalo. Po polhodinovej pauze tak boli pripravené aj sladké výslužky plné dobrôt pre každého. Dve krabičky jablkových rezov si českí a poľskí žiaci odniesli aj na cestu. Miška zo 6.A o tom napísala: „Piekli sme chutné jablkové rezy a obľúbili sme si malé drobné nepečené koláčiky – šuhajdy.” P.uč. Renáta Vlčková učila žiakov, ako maľovať na textil. Deti si vyrobili vankúš pre sladký spánok a opakovane sme sa presvedčili, že táto aktivita je medzi deťmi veľmi obľúbená. Maľovalo sa aj na workshope p.uč. Mojtovej. Keďže je pani učiteľka slovenčinárka, využilo sa aj slovo a žiaci pracovali s citátmi. Tie sú v súčasnosti veľmi obľúbené ako nástenná dekorácia. Valentína zo 7.A dokonca navrhuje: „Na budúce by sme mohli vytvárať aj niečo do tried, aby sme si ich vylepšili.” A napokon jeden z workshopov viedli naši českí hostia – majstri s drevom. Našim žiakom sa páčilo pracovať s drevenými polotovarmi, ktoré majstri so sebou priniesli. Vyrobili si dreveného anjela a debničku do izby: na knihy, perá, či hocijaké náradie.

Celý deň najlepšie vystihujú opäť slová Tamarky: „Samozrejme, veľká vďaka patrí učiteľom za ich ochotu a za to, že sa podieľajú na tom, aby sa deti naučili novému remeslu, napr. maľovanie, pracovanie s drevom, varenie… Každý výrobok, čo si deti vyrobili, si mohli vziať domov a potešiť ním ostatných alebo seba. Ak smiem vyjadriť, ako sa mi to páčilo, tak to bolo úžasné. Som rada, že som sa mohla zúčastniť.

Viac fotografií a informácií, spolu s PDF návodmi na letné tvorenie doma, nájdete aj tu: https://twinspace.etwinning.net/67064

Medzinárodný deň detí v prvom ročníku

Medzinárodný deň detí  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. 

Slávime ho  každoročne 1. júna.  Na Slovensku   od roku 1952. 

 Deň detskej radosti  bol pre nás príležitosťou navštíviť  Budatínsky hrad a park, ktorý sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Budatín.  V krásnom prostredí prírody a hradu sa deti     dostatočne vyšantili aj získali nové vedomosti.

DETI SÚ NAŠE KVETY ZEME, KTORÉ TREBA PESTOVAŤ A STARAŤ SA O NE.

Mgr. Jarmila Bandurová 

Okrasa Čadca 2018

Pomaly sa blíži koniec roka……..
…. ale aj tak žiaci druhého ročníka Základnej školy, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto vycestovali spolu so svojimi pani učiteľkami a tetou Kamilkou a Majkou   z CVČ KNM  do okresného mesta Čadca, aby zhliadli na vlastné oči fascinujúci svet výroby vianočných ozdôb. Počas exkurzie vo výrobnom družstve Okrasa , ktoré má za sebou bohatú tradíciu sa naši žiaci mali možnosť stať na chvíľu súčasťou výroby sklených ozdôb od rezania sklenených trubičiek cez prácne ústne fúkanie, tvarovanie tekutého skla až po úplne dokončenie – ručné maľovanie a balenie hotových výrobkov. Pri prehliadke závodu sme zažili z bezprostrednej blízkosti to, ako sa deň čo deň žeravá sklovina premieňa na skvost, ktorý nás reprezentuje takmer po celom svete.  I napriek neustálemu prieniku umelých vianočných ozdôb na domáci a zahraničný trh, sú vianočné ozdoby zo skla žiadané.
Jednou z častí exkurzie bola návšteva podnikovej predajne, v ktorej sme mohli obdivovať najnovšie vianočné výrobky, ktoré budú opúšťať čoskoro brány výrobného družstva. Predajňa prešla prísnou kontrolou a každý z nás si  odniesol domov malý darček, ktorý  nám na Vianoce pripomenie exkurziu. Veď klasické fúkané a ručne zdobené vianočné ozdoby majú svoju tradíciu. Nielen na Slovensku, ale aj v cudzine sú typickým symbolom Vianoc, rovnako ako stromček či betlehem. Exkurzia zanechala nielen na žiakoch, ale aj na našich pedagógoch nezabudnuteľný zážitok.
K nezabudnuteľným zážitkom na záver našej exkurzie patrila prezentácia o zvieratkách v Okresnej knižnici  Čadca. Zvieracou ríšou, nás previedla pracovníčka knižnice. Prostredníctvom zážitkového učenia o zvieratkách a knihách, v ktorých sa o nich píše sme pochopili, že všetko živé okolo nás sa treba starať a ochraňovať.
Jeden múdry človek raz povedal: „Knihy sú pre človeka tým ,čo pre vtákov krídla,“ a keď sa nad tým aj my zamyslime, určíte pochopíme ,že mal úplnú pravdu. Veď tak, ako vtáci nemôžu lietať bez krídel, tak ľudia nemôžu žiť bez kníh. Boli by sme radi , aby to už všetci začínali chápať.

Zuzana Vojsovičová

4.D v katakombách v Žiline