Nezaradené

Školské kolo OAJ

V priebehu predposledného novembrového týždňa sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pod záštitou pani učiteliek ANJ Mgr. Ľ. Heľovej, Mgr. V. Kasajovej a Mgr. A. Ondrejášovej. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórii. V kategórii 1A súťažili  žiaci 5. až 7. ročníka a v kategórii 1B žiaci 8. a 9. ročníka. V písomne časti si žiaci si overili svoje vedomosti v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením. Po prvý krát si mohli počas školského kola otestovať svoje vedomosti formou online testu na svojej Edupage stránke. Hneď po uplynutí časovej dotácie a následnom odoslaní testu si tak mohli pozrieť svoj výsledok práce čo prispelo ku objektivite hodnotenia a žiaci mali okamžitú spätnú väzbu. Do druhého kola postúpili najúspešnejší súťažiaci v prvom kole. Počas tohto kola si vyskúšali svoje komunikačné schopnosti pri opise obrázka a tvorení dialógov. Súčty bodov, ktoré súťažiaci získali v oboch kolách rozhodli o nasledovných umiestneniach:

Kategória 1A –

 1. miesto: Andrej Chládek
 2. miesto: Peter Kekely
 3. miesto: Klaudia Halúsková

Kategória 1B –

 1. miesto: Dávid Kuba
 2. miesto: Alyssa Hercová
 3. miesto: Sofia Poláčková

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári. Pochvalu si určite zaslúži každý kto nabral odvahu sa zapojiť a ukázať čo vie. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu a prvé tri miesta boli navyše odmenené diplomami a publikáciami v anglickom jazyku, ktoré im môžu byť nápomocné pri ďalšom sebavzdelávaní. Všetkým súťažiacim želáme veľa chuti do učenia a zdokonaľovania sa v anglickom jazyku.

Mgr. Adriána Ondrejášová

Zaujímavosti Liptova

Hodiny biológie a geografie to nie sú len teoreticky získané poznatky, ale aj vedomosti, ktoré si žiaci

overujú priamo v praxi, napr. pomocou vychádzok do prírody, ale aj rôznymi exkurziami. Naši

siedmaci si dňa 22.11. 2022 vyskúšali spôsob výučby pomocou zaujímavého vzdelávacieho programu

v Múzeu jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Žiaci riešili rôzne úlohy zamerané na

živočíchy a rastliny našej prírody, ich jednotlivé biotopy, ale i problémy súvisiace s ich priamym

ohrozovaním. Získané vedomosti si hneď aj overili v rôznych súťažiach, pri ktorých sa aj zabavili, aj

poučili. Súčasťou programu bola aj prehliadka geologickej expozície, ktorá bola zameraná na krasové

oblasti Slovenska, krasové útvary, jaskyniarstvo, výzdobu jaskýň, históriu jaskyniarstva a pod. Táto

zaujímavá expozícia poskytla deťom bohaté vedomosti, ktoré určite využijú na svojich hodinách.

Druhou veľmi zaujímavou zastávkou bola Stanišovská jaskyňa, ktorá sa nachádza na konci obce

Liptovský Ján, kde sa nás ujali príjemní sprievodcovia. Ukázali nám tajomstvá a krásy spomínanej

jaskyne. Tento typ jaskyne je úplne iný, ako žiaci doposiaľ navštívili – je bez osvetlenia, čiže museli

používať čelovky, dodržiavať disciplínu, počúvať poučné slová uja sprievodcu a tety sprievodkyne.

Porozprávali im super zaujímavosti a perličky z podzemia. Zároveň mohli vidieť už zimujúcich

netopierov, maličké sintrové jazierko v tvare srdiečka, krásnu vápencovú výzdobu, zažili ,,úplnú

tmu“ a vyskúšali si prechod naozaj úzkymi, tesnými chodbičkami. Viacerí žiaci prekonali sami seba,

ale zároveň pochopili, že v horách, či v jaskyniach sú ľudia odkázaní na pomoc jeden druhému a tak

by to malo fungovať aj v našom bežnom živote. Pripájame aj pár zaujímavých fotografií a myšlienok

a postrehov samotných žiakov.

Tu sú spomínané reakcie :

 • Dorothea Šutiaková (7.B)

,,Počas návštevy v Stanišovskej jaskyni ma prekvapilo, že sme museli použiť čelovky. V jaskyniach, v ktorých sme boli s mamou a tatom, sme ju používať nemuseli. Zaujímavé v jaskyni boli aj kosti živočíchov. V múzeu sa mi páčila súťaž o živote našich zvierat, kde som sa naučila veľa nových vecí. Bola to veľmi zaujímavá exkurzia. :)“

 • Vanesa Kubová (7.B)

,,Jaskyňa bola pekná . Hovorili tam  samé zaujímavé veci. V múzeu bolo všetko pekné, zaujímavé, páčili  sa mi aj zábavné hry. Výlet aj tá cesta tam bola pekná, krásna príroda….“

 • S.P.

,,Veľmi zaujímavé bolo sintrové jazierko v tvare srdiečka a legenda, ktorá sa k nemu viaže : ,,Ak si namočíš do vody v jazierku končeky všetkých prstov,

budeš celý rok milovaný a budeš milovať!“

 • N.K.

,,V múzeu bol super ,,medvedí brloh“, do ktorého sme mohli vliezť, všetci sme boli ako  malé medvede. Fajn zábava…“

,,Určite najlepšie boli čelovky v jaskyni, úplná  tma, ktorú sme si vyskúšali, ale aj záverečný jaskynný rituál, kde sme si všetci niečo tajne želali…“

 • Filip Goliaš (7.C)

V múzeu sme si mohli vypočuť zvuky niektorých zvierat stlačením tlačidlo. V jaskyni bola čím ďalej tým väčšia zima kvôli jej vlhkosti.

 • Jakub Šebo (7.A)

V jaskyni bol zvláštny útvar srdiečka a v múzeu sa mi páčili zvieratá a bola tam pekná ukážka ako sa vytvárajú jaskyne.

 • Monika Minárová (Deti: Andrej Minár) → Ja

Výlet bol dobrý, múzeum bolo zaujímavé v tom, že sme si mohli púšťať hlas rôznych zvierat. Pekne spravené diery do ktorých si mohol vojsť. Jaskyňa bola pekná, pekne vyzerala vo vnútri, kvôli tej vode žiarila z vnútra.

 • Sára Burdelová (7.B)

Páčila sa my ťa prírodná jaskyňa. A ešte to že sme si mohli čipovú zvuku rôznych zvierat v múzeu

 • Anna Prokopová (Deti: Samuel Prokop, Barbora Prokopová)

Páčilo sa mi tam ta jaskyňa s čelovkou. Bol to perfektný zážitok.

 • Illia Chubuk (7.A)

Páčilo sa mi múzeum, v ktorom ste si mohli pohladiť a vypočuť rôzne zvieratá

 • Peter Kekely (7.C) → Ja

Celý program bol úžasný. Naučil som sa viac o jaskyniach ale aj o zvieratách. Výborný zážitok.

 • Dávid Ploštica (7.B)

Páčila sa mi najmä jaskyňa, a múzeum kde sme si mohli vypočuť zvuky rôznych zvierat.

 • Denis Dadaj (7.C)

Páčila sa mi najviac jaskyňa. Ale aj múzeum bolo pekné

 • Martina Bilíková (Deti: Patrik Bilík)

Najviac sa mi pačili podpisy na stenách a ked sme zhasli. Múzeum sa mi páčilo program a zvieratá

 • Kristína Stecherová (7.C) → Ja

Veľmi sa mi páčila prechádzka jaskyňou s čelovou lampou. Bolo to tajomné a zaujímavé bolo tiež rozprávanie o jej histórii. V múzeu sa mi páčili všetky expozície, zvuky prírody a zvierat.GT

 • Gabriela Tomášková (7.C)

Pre mňa bola zaujímava tá ,,čistá tma,, v tej jaskyni. Ale celkovo to bol fajn výlet.

 • Tatiana Trlicová (7.A)

Veľmi sa mi páčilo v jaskyni. Zaujímavé bolo jazierko v tvare srdca. Vraj ten kto si v ňom namočí končeky prstov, bude celý rok zamilovaný. Našli sa odvážlivci, ktorý to vyskúšali.

 • Lea Dadajová (7.C)

Najviac sa mi páčila jaskyňa. Ale aj v múzeu nebolo zle mňa tam bavili zvieratá ale zaujímavé bolo aj to o tých jaskyniach. Bol to super výlet

 • Tomáš Ceglédi (7.B) → Ja

Páčila sa mi jaskyňa aj múzeum a bola sranda

 

Exkurzia – Krásno nad Kysucou

,,Kam  po skončení základnej školy?“

Určite aktuálna otázka pre našich deviatakov. Aby sme im aspoň trochu uľahčili ich rozhodovanie pri výbere budúcej školy, zorganizovali sme pre našich deviatakov dňa 15. novembra  veľmi zaujímavú  návštevu Strednej drevárskej  a stavebnej školy v Krásne nad Kysucou. Žiaci  boli rozdelení do troch skupín a v priebehu celého dopoludnia mali pestrý program, ktorí im pripravili šikovní a zanietení pedagógovia  a študenti tunajšej školy . Pokiaľ jedna skupina žiakov pracovala  v drevárskej dielni pod vedením skúsených majstrov odborného výcviku a nášho p.uč.L.Kubaliaka  vyrábali veľmi pekné a praktické kŕmidlá pre našich operencov, ďalšia skupina detí sa zatiaľ dozvedela mnohé zaujímavé informácie o CHKO Kysuce, ktorú si pripravili dve študentky  , pre žiakov bol pripravený aj vedomostný test a po odprezentovaní  prezentácií   si mohli svoje znalosti  doplniť, dozvedeli sa dôležité informácie o územnej ale aj druhovej ochrane v rámci Kysúc. Tretia aktivita sa konala v chemickom laboratóriu, kde zisťovali žiaci údaje o pH vody pomocou programu  v počítači, žiak tretieho ročníka tejto školy žiakom predstavil ,,Naše lúčnice“- huby , ktoré sa vyskytujú práve na lúkach Kysúc. Jeho odborné vedomosti svedčili o vysokej úrovni vzdelávania študentov na tejto škole. Všetci žiaci sa zúčastnili na jednotlivých aktivitách .Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka priestorov školy, mali možnosť  vidieť ako sa pracuje s  CNC strojom, 3D tlačiarňou, ale žiaci si dokonca aj zašportovali ,zahrali futbal,   či už v telocvični alebo na zelenej tráve. Myslím, že na záver patrí poďakovanie nielen vedeniu tejto strednej školy ale aj našej výchovnej poradkyni , p.uč. Zitke Ševčíkovej , ktorá nám návštevu sprostredkovala. Prikladáme aj pár zaujímavých záberov z akcie …

Záložka do knihy spája školy

Záložka do knihy spája školy –  už 6 rokov patrí v októbri na našej škole záložkám. Tento medzinárodný projekt je medzi žiakmi veľmi obľúbený. Ich úlohou  bolo vyrobiť záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie  a vymeniť si ju so žiakmi z pridelenej školy. Tou našou bola ZŠ a MŠ Pod Budčí, Zákolany. Po vzájomnej dohode putovalo 100 záložiek do vybranej partnerskej školy. Do projektu sa zapojili žiaci: 4.A, 4.B triedy a žiaci 5.A, 5.B, 5.C triedy. Za pomoc pri realizácii projektu ďakujem pani učiteľkám: Mgr. Perďochová, Mgr. Janeková, Mgr. Svrčková, Mgr. Jurčová. Každý žiak dostal záložku od kamaráta z partnerskej školy. Žiakom sa aktivita veľmi páčila, prečítali si nové knihy a dúfam, že budú čítať aj naďalej.

Mgr. Tatiana Chupáčová

Bláznivo – strašidelné popoludnie v ŠKD

V piatok sme strávili s deťmi zábavné popoludnie s pohybovými, strašidelnými a zábavnými súťažami – prekážkový let na metle, netopierí kruh, čertovo vrece, čarodejníkov tajomný kotol či pavučina.Deti si poobliekali masky, pomaľovali tváre a z každého oddelenia po módnej prehliadke strašidiel vybrali najkrajšie masky. Potom pokračovala disco zábava so strašidelným občerstvením. Strašidielka si tento deň veľmi užívali a samozrejme aj my, pani vychovávateľky máme radosť z vydarenej akcie. Na toto veselé popoludnie sme si vyzdobili oddelenie krásnymi jesennými dekoráciami, pripravili sme si masky a strašidelné škrabošky, pomaľovali tváre. Najradšej máme súťaže na čerstvom vzduchu, od ktorých nás neodradilo ani typické jesenné počasie. Chutné občerstvenie, dobrá nálada a tanec v maskách neodmysliteľne patrili k tomuto príjemne strávenému popoludniu. Na záver,, strašidielka z ŠKD,, čakala sladká odmena, ktorú si všetci zaslúžili. A ako dôkaz, že niektorí žiaci boli naozaj na nepoznanie, prikladáme aj pár fotografii. 😀😀