Nezaradené

Úspechy v DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

Z dôvodu protipandemických opatrení sa DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA  v tomto školskom roku (2020/2021) konala online formou.

OKRESNÉ KOLO  sa uskutočnilo dňa 11.2. 2021. Našu školu reprezentovali 3 žiaci : Michal Škulec, Ivan Martiška , Dominik Šalát. Hoci bola príprava na súťaž tento rok kvôli mimoriadnym okolnostiam ťažšia, realizácia súťaže iná, na akú sme boli zvyknutí , časový limit kratší, súťažné úlohy tradične náročné, …, naši chlapci dosiahli pekné výsledky :

Ivan Martiška (7.B, kategória E) – 2. miesto

                   Michal Škulec (6 .C, kategória F) – 3. miesto

                   Dominik Šalát (7.C, kategória E) – 4. miesto.

Michalovi a Dominikovi chýbal 1 bod do umiestnenia o priečku vyššie. Všetci traja boli úspešní riešitelia.

Ivan Martiška  postúpil do KRAJSKÉHO KOLA ( uskutočnilo sa 22.3. 2021) , kde ako jediný žiak z KNM i okresu KNM získal „medailové“  umiestnenie. Získal 2. miesto (pre porovnanie J : Ivko získal  85,8 b a súťažiaci, ktorý sa umiestnil na prvej priečke,  dosiahol  87, 1 b , t.j Ivkovi chýbalo  1,3 b do 1. miesta!). Krásny výsledok.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu triedy, školy, mesta i okresu. 

Mgr. Monika Mojtová, vedúca PK DEJ-OBN

SMARTBOOKS “odmeňovačka”

Dnes medzi nás zavítal p. Michal Jesenský zo spoločnosti SmartBooks, aby vyhodnotil “Sieň slávy” najaktívnejších a najšikovnejších žiakov.
V celoslovenskej súťaži získali ceny:
Monika Holíková (8. roč.) – notebook
Marek Holík (5. roč.) – mobil
Nina Trnovcová (8. roč.) – USB kľúč 128 GB

Najúspešnejšími žiakmi našej školy boli:
1. Dominik Kačeriak (4.roč.) – USB kľúč 64 GB
2. Nina Trnovcová (8.roč.) – USB kľúč 32 GB
3. Jakub Stopjak (4.roč.) – USB kľúč 16 GB

Najaktívnejší učitelia:
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová – USB kľúč 32 GB
Mgr. Martina Janeková – USB kľúč 16 GB
Všetkým srdečne blahoželáme.

Zdobenie dreveného prístrešku žiakmi ŠKD

Krásne teplé počasie prinieslo do našej školy dobrú náladu a chuť neustále niečo zdokonaľovať. Prebiehajúce práce na úprave exteriéru školy nás priviedlo k nápadu vyzdobiť drevený prístrešok  v areáli ihriska s umelou trávou. Posedenie v ňom spríjemňujú poletujúce motýle, jarné kvietky, srdiečka a veľký strom s veselým, farebným lístím. Deti 3,4 a 5 ročníka ktorí navštevujú ŠKD sa úžasné pri práci zabávali a mohli si vyskúšať prácu sprejerov, a to bez toho aby im hrozil za to trest. Ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi, že súhlasil s touto aktivitou. Dúfame, že sme potešili oko každého žiaka a možno aj okoloidúcich ľudí.   Foto a text: Anna Zajacová – vychovávateľka Škd

Naši  úspešní  biológovia

Aj napriek situácii aká bola počas tohto školského roka, sa naši žiaci zapojili do viacerých biologických súťaží  a veľmi pekne  reprezentovali  našu školu. Predstavíme Vám ich:

Piaty ročník v súťaži ,,Rastliny a zvieratá našich lesov“ úspešne a víťazne   reprezentovali  títo žiaci :

Sofia Vajdíková  (5.A)

Raček (5.A)

Dihao Zhan (5.A)

Zuzka Tomášiková (5.C)

Dávid  You (5.C)

Siedmaci  sa  zmocnili víťazstva v Biologickej olympiáde v kategórii ,,D“ v tomto zložení :

 Svetlanka Kormanová (7.B)

 Ivan Martiška (7.B),

veľmi  usilovne sa pripravovala aj Vivien  Padychová (7.B), ale bohužiaľ súťažiť v okresnom kole mohli len dvaja naši žiaci, dievčatá sa navzájom museli dohodnúť, ale naše uznanie  patrí  naozaj všetkým.

V kategórii starších žiakov v Biologickej olympiáde kategória,,C“ súťažili dve naše žiačky ,ktoré postúpili aj na krajské  kolo ,kde dosiahli krásne umiestnenie. Boli to žiačka  :

Zuzka Svrčková (8.C)

 Anetka  Pirníková (9.A)

  • v krajskom kole sa umiestnila Anetka na 14.a Zuzka na 19.mieste.

Všetkým srdečne blahoželáme  a prajeme krásne zaslúžené prázdniny  ,  oddych a  Anetke veľa úspechov  v ďalšom štúdiu na strednej škole.

ZŠ Nábrežná na návšteve u seniorov v Kysuckom Novom Meste

Tento rok sa žiaci druhého ročníka ZŠ Nábrežná v KNM rozhodli počas svojho sviatku navštíviť aj seniorov nášho zariadenia v KNM. V krásnom záhradnom prostredí – v súlade s pandemickými opatreniami –  nás privítali niekoľkí miestni obyvatelia spolu s pani riaditeľkou PhDr. Lenkou Taranovou. Potešili sme ich krátkym programom. Neprišli sme však naprázdno. Obdarili sme ich svojimi výrobkami – vtáčími búdkami, ktoré sme zhotovili spolu so šikovnými majstrami zo SOŠs v KNM

Po našej návšteve sme zamierili na malé občerstvenie do pizzerie, na zmrzlinu a na slávnostné občerstvenie pripravené pod velením nášho pána riaditeľa Igora Drexlera……….Huráááááááááá!