Nezaradené

MULTI-KULTI v rámci DETSTVA v KRABIČKE

Nový rok v školách sa začal tak, ako to v decembri len málokto predpokladal. Z našich partnerských škôl v Európe sa dozvedáme, že aj tam sa vyučuje na diaľku – dištančne, zadávaním úloh, alebo online. Pred Vianocami nám v rámci projektu Detstvo v krabičke prišla zásielka kníh, vďaka ktorým sme nahliadli do sviatočných zvykov detí z krajín ako Británia, Nemecko, Grécko, Taliansko, Španielsko, Fínsko či Francúzsko. Tretiaci si s p.uč.Hmírovou čítali knižkou vydavateľstva Usborne Christmas Around the World, ktorá im jednoduchým spôsobom a zábavnými obrázkami priblížila Vianoce vo svete. Každý žiak si listoval vo svojej knižke a mohol si tak vychutnať atmosféru čítania, ku ktorému vedieme žiakov aj na hodinách anglického jazyka. Rovnako to bolo u štvrtákov, ktorí sa s p.uč. Madigárovou Kubišovou začítali najskôr do príbehu O malom vianočnom stromčeku a potom sa dozvedeli, že v rozličných krajinách sú rozličné zvyky. Pracovali s príbehom Vo svete nenosí darčeky iba Ježisko a s knižkou Svet koláčikov pre Santu. Počas online vzdelávania sme sa téme multikultúrneho slávenia Vianoc venovali aj so siedmakmi. Čítali sme z knižky Celebrations Around the World (Oslavy okolo sveta), hoci v tomto prípade si žiaci musia počkať na prezenčné vyučovanie, aby si knihu aj naozaj prelistovali.

Projekt Childhood in a Box je spolufinancovaný z programu Európskej Únie Erasmus+ a naša škola je doň zapojená od septembra 2018.

Poďakovanie v rámci projektu SadOVO

Aj takéto ocenenie získala naša škola za účasť v projekte SadOVO. Postupne pretvárame náš školský pozemok- ošetrujeme  staré  ovocné stromy , vysadili sme ovocné kríky a v rámci projektu SadOVO sme vysadili desať mladých stromčekov -jabloní a hrušiek. Pokračovať budeme zasa v jarnom období, kedy by sme sa mali naučiť základy orezávania a ošetrovania mladých stromčekov. Už teraz sa tešíme …

Projekt SadOVO

Tak… Konečne sme sa dočkali a vo štvrtok 19.11. medzi nás zavítali opäť odborníci z projektu SadOVO- páni Drahoš Stano a  Bruno Jakubec , ktorí však neprišli naprázdno, ale doviezli nám desať zdravých sadeníc mladých stromčekov- konkrétne tri odrody hrušiek a sedem odrôd jabloní. Všetky tieto stromčeky sú kvalitné staré odrody hrušiek a jabloní, ktoré sú vysokokmenné. Počas výsadby sa akcie zúčastnili kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou  len koordinátorka projektu uč. Vaňková, žiačky 9.B Alexandra Daniela Ganani a Martinka Chládeková, spolu s p. riaditeľom I. Drexlerom a našou odbornou poradkyňou p. botaničkou Evkou Pietorovou. Ešte pred  dištančnou formou výučby stihli žiaci 9.B vykopať jamy pre naše budúce stromčeky. P. Bruno Jakubec   nám odborne vysvetlil a ukázal , čo je potrebné pred výsadbou spraviť, aby výsledok nášho snaženia bol  čo najlepší- naučili sme sa ako je potrebné zakrátiť a upraviť korene stromčekov, ako správne sadenicu umiestniť do pripravenej jamy, ako správne stromček upevniť o oporný kôl, ako navrstviť štiepku z kôry a ďalšie veľmi dôležité a užitočné rady  , ktoré by sme mali dodržať pri výsadbe nových ovocných stromčekov. Stručný návod sprístupníme aj na našej stránke školy. Našou úlohou je ešte zhotoviť ceduľky s názvami odrôd stromčekov a upevniť ich na jednotlivé sadenice. Na jar bude pokračovať tento projekt, dúfajme, že v plnom obsadení aj so žiakmi  a budeme sa naďalej o ne starať – naučíme sa strihať a tvarovať koruny stromčekov, jarné ošetrovanie stromov a pod. Pripájame aj pár fotografií :

E-twinning a vianočné pohľadnice

Posledný školský deň pred Vianocami sme na hodine angličtiny zažili niečo výnimočné. Spolu s pani
učiteľkou sme sa zapojili do projektu e-twinning. Najskôr sme vyrobili a poslali vianočné pohľadnice
do Španielska a dnes sme sa s našimi projektovými kamarátmi prvýkrát videli. Najskôr sme na hodine
vytvorili prezentáciu, v ktorej sme predstavili Slovensko a naše vianočné zvyky. Prvýkrát sme skúsili,
aké je to prezentovať a rozprávať naozaj po anglicky. Prvotná tréma z nás opadla hneď, ako sme sa
pozdravili s našimi kamarátmi a videli sme, že sú to úplne takí istí žiaci ako my. Táto aktivita sa nám
veľmi páčila a dúfam, že ešte niečo podobné budeme robiť.

žiaci 3.A a p.uč. Heľová

Výmena pohľadníc a želanie krásnych sviatkov …

Rovnako, ako naši žiaci zaželali Krásne Vianoce desiatim partnerským školám v Európe, chceme všetkým zaželať krásne sviatky aj u nás v meste a na Slovensku. Na výrobe pohľadníc v rámci projektu Detstvo v krabičke, ktorý je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus +, sa podieľali žiaci 2A triedy pod taktovkou p.uč. Vojsovičovej a niektorí žiaci zo 4A. S prianím zdravia a bezpečnosti sme však partnerským školám poslali aj materiály o Slovensku, našom regióne a meste. Ku kalendáru sme pribalili vianočné dekorácie vyrobené servítkovou technikou štvrtákmi od p.uč.Kormanovej, materiály o Slovensku nám pomohli vyrobiť aj súrodenci Kormanovci, všetko žiaci našej školy, počas dištančnej a online výučby. Pod vedením p.uč. R.Vlčkovej vznikli náramky priateľstva, ktoré sme pôvodne chceli odovzdať žiakom a učiteľom počas marcovej mobility u nás, avšak epidemiologická situácia neumožňuje osobné stretnutia, a tak nech naše posolstvo letí do Európy aspoň poštou. Zostaňte zdraví a v bezpečí svojho domova strávte nezabudnuteľné vianočné sviatky.      

@JMK