Nezaradené

ANNA FRANKOVÁ A MY

V rámci hodín dejepisu sme dňa 5.12.2018 navštívili Mestské divadlo v Žiline, aby sme si pozreli divadelné predstavenie „Anna Franková“.

Dej príbehu sa odohrával v období 2. svetovej vojny. Hlavnou hrdinkou bolo 13-ročné dievča,

Anna, ktorá aj napriek nepriazni osudu, stále verila, že raz, po vojne, bude môcť opäť normálne a šťastne žiť. Herečka stvárnila Annu veľmi realisticky, a vďaka režisérovi i všetkým hercom ( z Nového divadla v Nitre) sme mohli i my byť súčasťou príbehu. Predstavenie bolo už od začiatku pútavé a premyslené až do konca. A opäť raz sme si uvedomili, aké je dôležité pripomínať si minulosť, aby sa už nikdy viac zlé veci z nej nezopakovali.

Aj v mene ostatných zúčastnených ôsmakov i deviatakov zo ZŠ Nábrežná v KNM, ďakujeme pani učiteľke Mojtovej, organizátorke podujatia, za možnosť navštíviť toto úžasné, zmysluplné a poučné predstavenie i za sprevádzanie na ňom,  a ďakujeme za sprevádzanie i pani učiteľke Palicovej, Drexlerovej, Jantošíkovej, Vaňkovej a Vlčákovej.

Tatiana Ondrušová, Simona Kmecová (9.B)

A takto to videli ďalší:

 

-Dopoludnie v divadle bolo pre mňa nezvyčajné a určite sa oplatilo – aj kvôli samotnému predstaveniu, aj kvôli hercom. Neraz sa mi silnejšie rozbúchalo srdce. Tatiana Č.

-Divadlo som si užil. Herecké výkony boli úžasné. Predstavenie krásne, veselé aj smutné. Donútilo ma to zamyslieť sa nad rôznymi hodnotami. Pozrel by som si to znova. Matúš M.

– Dalo mi to veľmi veľa, uvedomila som si, že by som si mala vážiť každú chvíľu, každý jeden bezstarostný moment vo svojom živote. Som veľmi vďačná za tento zážitok. Ivana H.

-Predstavenie mi ukázalo, aký ťažký bol život vo vojnových časoch, aké sú naše životy oveľa bezproblémovejšie. Klára O.

-Bravúrne výkony hercov. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok a dalo mi to veľa hereckých i umeleckých zážitkov. Domnika D.

-Divadlo bolo veľmi dobré, veľa som sa dozvedel. Ďakujem za akciu. Dano Š.

Monika Mojtová

Deň so záchranármi

Záchrana ľudského života, poskytovanie prvej pomoci, vedieť pomôcť kamarátovi, súrodencovi , rodičom , či neznámemu človeku- táto téma rezonovala v piatok 7.12. 2018 na našej škole medzi žiakmi siedmeho ročníka. Na celé dopoludnie v tento deň zavítali medzi našich žiakov záchranári zo žilinskej záchranky. Traja mladí , šikovní a nadšení mladí ľudia. Počas štyroch hodín vysvetlili deťom základy prvej pomoci. Ako majú postupovať v prípade, že nájdu zraneného človeka alebo aj sami sú zranení, čo robiť  pri krvácaní, ako reagovať v rôznych situáciách.  Žiaci si mohli vyskúšať zastaviť krvácanie na fingovanom poranení , ktoré však pôsobilo ako skutočné. V ďalšej časti si každý žiak vyskúšal resuscitáciu zraneného pod dohľadom skúsených záchranárov. Naši žiaci sa úlohy záchranárov zhostili naozaj super a  vyslúžili si  veru aj pochvalu od profesionálov, ktorí každý deň pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. Za vydarenú akciu treba poďakovať CVČ v KNM, ale konkrétne p.uč. J. Pavlusíkovej. Pripájame aj zopár fotografií :

Budúce povolanie

Kam po skončení základnej školy ? Veľmi častá otázka všetkých  našich ôsmakov či  deviatakov  a ich rodičov. Pre každé dieťa je veľmi dôležité, aby sa rozhodlo pre tú správnu cestu, aby si vybrali  školu, ktorá ich bude naozaj baviť, budú sa tam tešiť a štúdium na danej strednej odbornej škole, gymnáziu či odbornom učilišti im najviac splní ich očakávania. Preto v spolupráci s CVČ v KNM a s p. uč. Z. Ševčíkovou- výchovnou poradkyňou, sme zorganizovali  v rámci predmetu technika dve zaujímavé dopoludnia pre našich ôsmakov pod názvom ,,Mladý kutil“ vďaka  , ktorej si v stredu 14.novembra žiaci 8.B triedy mohli vyskúšať svoju šikovnosť počas návštevy SOŠ strojníckej v KNM. Pod vedením skúsených majstrov výučby pracovali s rôznymi druhmi plechu a vyrábali praktické a veľmi pekné predmety- prívesok na kľúče, žetóny do nákupných košíkov. Práca ich naozaj veľmi zaujala . Možno , že aj medzi nimi sú šikovní budúci remeselníci a majstri. V piatok 23.nonembra sa ďalšie dve triedy našich ôsmakov- teda žiaci 8.A  a 8.C triedy zúčastnili exkurzie a zároveň tvorivého dopoludnia  , v rámci ktorého boli na návšteve v Strednej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Žiaci sa na začiatku oboznámili s činnosťou školy- aké odbory a predmety  sa tu dajú študovať, aká je mimoškolská činnosť a samozrejme si tiež vlastnoručne  zhotovili výrobky , ale tento krát z dreva- kŕmidlo pre vtáčiky, lopáriky z dreva , ktoré sa im naozaj vydarili a odchádzali spokojní a nadšení. Touto cestou je potrebné poďakovať sa vedeniu škôl a samotným majstrom odbornej výchovy , ktorí sa našim deťom naozaj  venovali  a dokázali vytvoriť príjemnú atmosféru počas celého dopoludnia.  Veríme, že žiakom aspoň trošku pomôžu podobné akcie pri výbere tej správnej cesty do budúcnosti. Pripájame aj fotografie hotových výrobkov našich šikovných žiakov.

Miniflorbalová liga – 1. kolo

6. decembra 2018 sa v športovej hale v Kysuckom Novom Meste konalo 1. kolo tradičnej miniflorbalovej ligy. Florbal je veľmi obľúbeným športom a je oň čoraz väčší záujem. Našu školu prišli reprezentovať nielen chlapci, ale aj dievčatá, ktorých prišli povzbudiť aj ich rodičia. Hralo sa podľa pravidiel florbalu, 3 hráči bez brankára na 2 zmenšených plochách, ohraničených mantinelmi s malými bránkami. Mali sme možnosť pozorovať skutočne vyrovnané zápasy, žiaci zo seba vydali naozaj všetko.

Chlapci sa umiestnili na 4. mieste, dievčatá po 3 víťazstvách na krásnom 1. mieste. Všetci mali radosť nielen z úspechu svojho družstva, ale aj z pohybu a zmysluplne stráveného dopoludnia. Malých hráčov prekvapila a veľmi potešila aj návšteva Mikuláša s čertom a krásnym anjelom, ktorí ich obdarovali sladkou odmenou. Všetkým tímom srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalšie kolo, ktoré nás čaká vo februári.

6. ročníka obľúbenej miniflorbalovej ligy sa zúčastnili hráči – Roman Bršlík, Dominik Mindek, Marcos Žiliak, Dávid You, Daniel Cipko, Nikolas Karas, Erik Slivka, Olívia Gočová, Nadia Tebbaa, Dominika Čamborová, Erika Vilímová, Lenka Závodská a Vanesa Šutá. Žiakom patrí veľká pochvala za ich odhodlanosť, šikovnosť, presnosť, poctivé tréningy, tímovú spoluprácu, dodržiavanie pravidiel a hlavne radosť z hry.

Mgr. Martina Janeková

Žijeme na trojmedzi 2018

Slovo SPOLUPRÁCA nájdeme v slovníku Slovenského jazyka definované ako „spoločná účasť pri nejakej činnosti, práca dvoch alebo viacerých osôb.“ Na našej škole sa počas školského roka stretávame s týmto slovom čoraz častejšie. Veríme totiž, že spolupráce škôl sú budúcnosťou školstva a najmä sú veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Okrem nedávno spomínaného Erasmus+ projektu, spolupracujú naši žiaci často s deťmi z Jablunkovských škôl. Naša spolupráca nesie názov Žijeme na Trojmedzí. Niektoré osvedčené aktivity, obľúbené medzi žiakmi i učiteľmi, sa stali súčasťou už niekoľkoročnej slovensko-poľsko-českej spolupráce. Patria tu napr. kreatívne dielne, ktoré každý rok organizuje iná škola a žiaci tak majú možnosť vyskúšať si rôzne techniky ručných prác ako napr. historické drotárstvo či rezbárstvo, ale aj vycestovať za zážitkom do inej školy. Ďalej to je jesenný výstup na slovensko-poľsko-české pohraničie, na Trojmedzie, podľa ktorého je samotný projekt nazvaný. Tu, prevažne ôsmaci, okrem spoznávania krajiny trénujú aj techniku prvej pomoci a súťažia ostošesť. Téma holokaustu je v učebných osnovách najstarších žiakov a vyučujúce dejepisu z troch škôl každoročne spoločne zorganizujú exkurziu do Osvienčimu. Žiaci si tak rozšíria všeobecný prehľad a budujú kritické myslenie. A svoje jazyky si brúsia pri spoločnom Európskom dni jazykov. Zoznámia sa s jazykmi svojich susedov, ale uvedomia si aj význam angličtiny a spoznajú iné európske jazyky. Kultúra a umenie sú súčasťou vianočného programu, kedy aj žiaci z Nábrežníčka asistujú pri rozsvecovaní vianočného stromčeka v Jablunkove. Takto šíria slovenský folklór ďalej za hranice našej krajiny. Netreba tiež zabudnúť na nezabudnuteľnú noc strávenú v škole, Noc s Andresenom, kedy dochádza k spoločným rozprávkovým zážitkom menších žiakov. Niekedy žiaci len objavujú, inokedy sa prezentujú a častokrát aj súťažia, čo sa im mimochodom darí veľmi dobre. Naposledy uspeli v jazykovej súťaži z angličtiny a získali 1. a 3.miesto.

Vo štvrtok 6. decembra 2018, zatiaľ čo sa na našej škole túlal Mikuláš so svojou družinou rozdával radosť a darčeky a práve naši angličtinári zožali vavríny víťazstva v súťaži Let´s Make Friends, sa uskutočnilo záverečné stretnutie organizátorov a koordinátorov spomínaného projektu na pôde ZŠ Lesní 190 Jablunkov. Akú váhu tejto medzinárodnej spolupráci troch škôl prikladajú naši českí partneri, svedčí účasť hostí na mítingu. Za radnicu Mesta Jablunkov prišiel zástupca starostu, pán Ľuboš Čmiel, za Dom detí a mládeže, pán riaditeľ Václav Pospíšil, riaditeľ školy Lesní 190, pán Pavel Kantor, koordinátorka projektu pani Hana Kantorová, obe zástupkyne riaditeľa pani Klužová i Krenželoková, hlavná ekonómka Soňa Dobešová, vedúca vychovávateľka ŠK  pani Ewa Gavlasová, vedúce jednotlivých aktivít projektu pani Bělovská, Szmeková, Sagitariová, bývalá hlavná koordinátorka projektu a teraz riaditeľka ZŠ Písek u Jablunkova pani Lenka Šamanová, riaditeľka školy podstawovej H. Sienkiewicsa, pani Urszula Czudek. Našu školu reprezentovali pán riaditeľ Igor Drexler, koordinátorka projektu pani Zuzana Vojsovičová, ďalej pani učiteľka Monika Mojtová a správca IKT Dominik Smetana. Pani Kantorová zhodnotila v úvode priebeh a výsledky všetkých aktivít, prezentovala vyjadrenia žiakov k spoločným podujatiam a nás veľmi potešilo, že najväčšieho uznania sa dostalo Kreatívnym tvorivým dielňam, ktoré organizovala naša škola. Zvlášť vyzdvihla prínos a kreativitu pani Jolany Madigárovej Kubišovej. Nadmierna spokojnosť bola aj so spoločným poznávaním histórie holokaustu na našich územiach, zájazdom do Osvienčima, ale aj Nocou s Andersenom a projektom Medzinárodného dňa jazykov. Pani Sagitariová vyhodnotila prínos návštev koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau (Brezinka) v Poľsku ako aj metodických materiálov spracovaných pedagógmi škôl na tému holokaustu, jeho obetí, vysídľovania a vyvražďovania židovských občanov na území bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov a osobných príbehov obetí tejto hrôzostrašnej genocídy. Ďalším vstupom pani Kantorová oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami na nasledujúci kalendárny rok a veru máme sa na čo tešiť, objaví sa aj niekoľko noviniek, najmä v oblasti spoznávania spoločnej histórie a tradícii.  Náš pán riaditeľ inicioval zaradenie environmentálnych tém a vzájomného poznávania prírody Slovenska a Českej republiky do ďalšej spolupráce a rovnako vyzdvihol pozitíva Spolupráce na Trojmedzí. Nešetril slová chvály nad počiatočným nápadom spred štyroch rokov, posunutím kvality vzdelávania v našej škole a vyzdvihol prácu najmä pani učiteliek Madigárovej a Mojtovej. Pani Šamanová vyjadrila túžbu pripojenie sa ZŠ Písek k tejto spolupráci a oznámila aj záujem školy v poľskom meste Gogolin o nadviazanie partnerstva s už osvedčeným tímom. K slovu sa dostal aj pán „místostarosta“ Jablunkova Ľ. Čmiel, prisľúbil pomoc aj v nasledujúcich ročníkoch projektu, zaviazal sa, že „rozhýbe“ vedenie nášho mesta k väčšej iniciatíve a podpore partnerstva. Pán riaditeľ Kantor na záver ešte raz poďakoval všetkým aktérom projektu, najmä koordinátorkám, teda zo slovenskej strany predovšetkým pani učiteľke Vojsovičovej. Nasledujúca diskusia a priateľské rozhovory priniesli množstvo nápadov a opečiatkovali toto milé stretnutie ľudí, ktorým nesmierne záleží na deťoch, vzdelávacích programoch, smerovaní svojich škôl a zachovávaní dlhoročných tradícii, histórie, telovýchovných a kultúrnych činorodostí. Takto si tu my Žijeme na Trojmedzí a je nám veľmi dobre.

I.D. + J+M+K.

Let´s Make Friends (with English)

Let´s Make Friends (with English) Let´s Make Friends tak takáto výzva prišla na našu školu prvýkrát pred tromi rokmi. Prečo nie, veď priateľov nie je vždy na zvyšok. A keď to bola výzva zúčastniť sa súťaže v anglickom jazyku u našich priateľov v českom Jablunkove, tešili sme sa dvojnásobne. Doteraz sme precvičovali konverzáciu v anglickom jazyku iba na olympiádach a v našej recitačnej súťaži Feel The English In Verses. Tento rok sme sa teda Let´s Make Friends (…with the English) zúčastnili po tretíkrát. Po dlhoročných skúsenostiach súťaže ZŠ Lesní 190 Jablunkov vniesla do tohto ročníka niečo nového. Organizátori využili, u nás tak trochu zabúdaného a obchádzaného sviatku, 100-ročného výročia vzniku ČR a zmenil nielen témy pre súťažné úlohy ale aj spôsob zápolenia družstiev. Každá škola vytvorila dve štvorčlenné družstvá, jedno zložené z mladších žiakov a jedno zo starších. Tohtoročná téma mala názov: During the 20-th century. Každá zo zúčastnených škôl pripravila jedno téma a súťažiaci tak plnili úlohy na šiestich stanovištiach, keďže tento rok si meralo sily šesť základných škôl. Music – tému pripravili angličtinári  ZŠ Jablunkov, Lesní 190, Sport – PZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov, Inventions – ZŠ Písek, Nature and environment – Masarykova ZŠ Návsí, Famous people – ZŠ Mosty u Jablunkova a Fashion – ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Město. Na každom stanovišti plnili súťažiaci úlohy na  danú tému. Písomne  do “Answers sheet”, kde doplňovali iba  odpovede a niekde aj s audio ukážkou. Na splnenie misie na jednom stanovišti bol nastavený čas max 15 minút. Po splnení sa potom premiestňovali k ďalšiemu stolíku. Vyučujúci merali čas, s úlohami  sa žiaci pobili  sami. And The Winner can be The only one, takto oznámila výsledky súťaže pri spoločnom vyhodnocovaní hlavná organizátorka. Poradie na prvých troch miestach v kategórii I. mladší žiaci bolo takéto: 3. miesto ŠP H. Sienkiewicza Jablunkov, 2. miesto ZŠ Lesní 190 Jablunkov a 1. miesto ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto. Wow, gratuľujeme celému družstvu, Saške Ganani, Miške Hulínovej, Martinovi Javoríkovi a aj Nikolasovi Tomaníčkovi. Poradie v kategórii II. starší žiaci: 3. Miesto ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto, rovnako blahoželáme celému družstvu – Amálii Dadajovej, Jurkovi Dadajovi, Ivke Hvolkovej a Klárke Oravcovej. O prvé dve miesta sa v poradí podelili ZŠ Masarykova Návsi a víťazná ŠP H. Sienkiewicza Jablunkov. Súťažiaci dostali za svoju prácu nádherné Mikulášske balíčky nielen so sladkosťami a potlesk si zaslúžili aj všetci organizátori pani učiteľky anglického jazyka a predovšetkým hostiteľská škola. Thank You to all pupils for coming in and their teachers for helping them. I wish you a save journey to your home, ukončila celé dopoludnie s anglickým jazykom hlavná organizátorka súťaže, pani učiteľka Hana Bělovská. We are looking forward to next year with English Friends.

PaedDr. Igor Drexler

Mikuláš 2018

Dnes na sviatok sv. Mikuláša sa skvelý tím parlamenťákov deviatakov vybral na cestu školou potešiť svojich mladších spolužiakov. Veríme, že sme ich milo prekvapili, potešili, osladili a urobili dobrú náladu. Prajeme im, aj nám všetkým, aby nám štedrosť sv. Mikuláša bola vzorom a snažili sme sa jeho posolstvo dobra šíriť ďalej.

Lebo:

RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE.

Vianočná hviezdička

Vo štvrtok šiesteho decembra zavítala medzi deti druhého ročníka mikulášska nálada. Už od rána bolo badať, že to nie je len ďalší deň v škole.

Navštívil nás, nielen ten naozajstný Mikuláš s anjelom rozdávajúci darčeky, ale aj Mikuláš ukrytý do mapy mysle v rámci integrovaného tematického vyučovania. A tak  sme Mikuláša privítali peknou pesničkou i básničkami.  Na  deti čakala aj bohatá „ Mikulášska nádielka “ v podobe mikulášskej matematiky, slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Trieda pani učiteľky PaedDr. Zuzky Vojsovičovej v priebehu dopoludnia praskala vo švíkoch. Všetky deti druhého ročníka ju zaplnili do posledného miesta. Cieľom tohto stretnutia bola spevácka súťaž: VIANOČNÁ HVIEZDIČKA. Hlasová rozcvička a spoločná pieseň „Milujeme Mikuláša“ pod vedením a hudobným sprievodom pani učiteľky Vojsovičovej bola na začiatku spoločnej aktivity. Postupne vystúpilo a predviedlo svoj spevácky talent niekoľko detí z každej triedy. Odzneli rôzne vianočné piesne, ktoré vďačné publikum  odmenilo búrlivým potleskom. Víťazmi a odmenenými boli všetci súťažiaci, ktorých potešila vianočná hviezdička a sladká dobrota. A keďže bolo Mikuláša, tá sa ušla aj pre všetkých prítomných. Tóny a spev piesne „Rolničky“ boli poslednou bodkou tohto milého podujatia.

Smutný odchádzal od nás len čert, lebo sme mu nikoho nedali so sebou… Za pekný deň patrí veľké ďakujeme aj tetám do Centra voľného  času v Kysuckom Novom Meste.

Mgr. Jarmila Bandurová

DOBROČINNÝ  KREATÍVNY  DOPING

DOBROČINNÝ  KREATÍVNY  DOPING

Opäť sme sa po roku stretli na dobročinnom kreatívnom dopingu, na ktorom sme už tretíkrát vyrábali darčeky pre deti po transplantácii kostnej drene. Naši drevení anjelici poputujú na bratislavské Kramáre, kde sa liečili alebo stále liečia deti nielen s onkologickými ochoreniami, ktoré vyžadujú transplantáciu kostnej drene. Tá je dnes jedným zo spôsobov liečby a v mnohých prípadoch zachraňuje ľudské životy. I týmto stretnutím sa učíme viac o tom, že pomáhať je možné aj ináč, ako len peniazmi. Popri výrobe drevených darčekov sme popíjali vianočný punč, ktorý nám pripravili naše pani kuchárky (1000x ďakujeme), a tak sme zahájili čas adventu nielen v našich mysliach.

@JMK a R.Vlčková  #pomahamesusmevom #1000statocnych #transplantaci

Pasovanie prvákov

Pasovanie prvákov

Naši milí prváci, tak už ste oficiálne žiaci našej školy. Spoločne Vám prajeme veľa radosti z učenia a túžby po vedomostiach. Nech ste v škole spokojní a rastiete v múdrosti. Veríme, že sa Vám slávnosť páčila a zostane Vám peknou spomienkou.

Osobne sa chcem poďakovať celému tímu, ktorý prispel k dôstojnému priebehu tejto milej akcie. Ďakujem za úžasnú spoluprácu triednym pani učiteľkám Mgr. Štefke Koptákovej, Mgr. Katke Jakubíkovej a Mgr. Ľudke Kopasovej. Taktiež za všestrannú pomoc p. uč. Mgr. Ivanovi Jurkovičovi, Mgr. Alenke Kavackej, Mgr. Renátke Čamajovej, našim školníkom Jožkovi Jakubíkovi a Števkovi Martinčekovi, p. riaditeľovi PaedDr. Igorovi Drexlerovi- „Hlave pomazanej“, ktorý celý akt spečatil.

A samozrejme veľká vďaka patrí našim deviatakom, ktorí sa ochotne a radostne pripravovali, tešili sa na deti a svojich úloh sa zhostili veľmi zodpovedne. Isto potešili svojich najmladších spolužiakov, ktorí za pár rôčkov budú možno pripravovať túto slávnosť pre nových prváčikov.

 Mgr. Anna Ochodničanová