Nezaradené

ZŠ Nábrežná na návšteve u seniorov v Kysuckom Novom Meste

Tento rok sa žiaci druhého ročníka ZŠ Nábrežná v KNM rozhodli počas svojho sviatku navštíviť aj seniorov nášho zariadenia v KNM. V krásnom záhradnom prostredí – v súlade s pandemickými opatreniami –  nás privítali niekoľkí miestni obyvatelia spolu s pani riaditeľkou PhDr. Lenkou Taranovou. Potešili sme ich krátkym programom. Neprišli sme však naprázdno. Obdarili sme ich svojimi výrobkami – vtáčími búdkami, ktoré sme zhotovili spolu so šikovnými majstrami zo SOŠs v KNM

Po našej návšteve sme zamierili na malé občerstvenie do pizzerie, na zmrzlinu a na slávnostné občerstvenie pripravené pod velením nášho pána riaditeľa Igora Drexlera……….Huráááááááááá!

Záverečné stretnutie spevokolu Radosť

Záverečné stretnutie spevokolu Radosť sa nieslo v znamení hudby, piesní, ukazovačiek a hier. Veselý ohník sa postaral o dobré jedlo v príjemnom prostredí školského átria… Ďakujeme

Raňajky u pána primátora

Aj tento rok si naši žiaci zmerali sily 💪 v rôznych vedomostných  súťažiach. Ich snaha bola odmenená  nielen umiestnením, ale aj „raňajkami“ u p. primátora. Tento rok sa dostalo tej cti dvom našim žiačkam z 9. B – Alexandre Ganani (Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – 1. miesto🥇) a Martinke Chládekovej (Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku – 1. miesto🥇). Obe dievčatá sa taktiež významne podielali na fungovaní projektu Sadovo na našej škole. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy  a prajeme im veľa úspechov v štúdiu na strednej škole!

Mgr. Slavka Svrčková

OKRESNÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA

Dňa 27. 5. 2021 sa uskutočnila v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste recitačná súťaž poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Našu školu zastupovali víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách. Po svojom vystúpení netrpezlivo očakávali  vyhlásenie výsledkov. A veru oplatilo sa! Žatva umiestnení  bola nevídaná, každý recitátor sa umiestnil. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

POÉZIA

1. kategória (2.-4. ročník ZŠ

3. miesto Michal Ondrušek (3. B)

2. kategórii poézia (5. – 6. ročník ZŠ):

3. miesto Sofia Zelinová (5. A)

3. kategórii poézia (7. – 9. ročník ZŠ):

2. miesto Martina Fridrichová (8. C)

PRÓZA

III. kategória (7. – 9. ročník ZŠ)

  1. miesto Dominika Jurkovičová (7. C)

Mgr. Slavka Svrčková

Vzdelávanie so SOŠS KNM

Po environmentálnych dňoch, pokračoval na našej škole týždeň rozvoja jemných (mäkkých) zručností žiakov v práci s drevom a stavebnicou LEGO zastrešený projektom firmy VELUX a Strednou odbornou školou strojníckou z Kysuckého Nového Mesta (samozrejme nezabúdame aj učiť). VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., ktorá viac ako 60 rokov vyrába a dodáva rolety a žalúzie prvotriednej kvality, vyhlásila výzvu pre stredné školy na podporu zamestnanosti, zlepšenia povedomia verejnosti, zlepšenia kvality zamestnancov, aktivít smerujúcich na úpravu ŠkVP, spoluprácu na rozvoj duálneho systému vzdelávania so základnými školami. Jednou z troch stredných škôl, ktoré boli vo výzve úspešné, je aj naša SOŠS KNM. Tá si ako partnera pre spoluprácu vybrala ZŠ na Nábrežnej (pripomínam, že tento rok sme boli partnermi v rôznych projektoch aj Technickej univerzite Košice, Žilinskej univerzite a Strednej priemyselnej škole informačných technológií z KNM). Od utorka 25.5. do piatku 28.5. medzi našich žiakov zavítali učitelia a odborní majstri SOŠS s veľmi pestrým a zaujímavým programom. Žiaci prvého stupňa, podporovaní v jemných motorických zručnostiach v práci s drevom, vyrábali modely rôznych postavičiek, zvieratiek a domčekov. Veď ruka je unikátny pracovný nástroj. „Druhostupniari“ súťažili v trojčlenných družstvách v stavaní a programovaní robotov a automobilov zo stavebníc LEGO. Jemná motorika sa dnes u detí podľa mnohých učiteľov a psychológov nevyvíja dostatočne. Je preto dobré, ak s deťmi robia aj aktivity, ktoré jemnú motoriku posilňujú. A tom celý tento týždeň na Nábrežnej bol.