Nezaradené

Návšteva primátora

Žiaci šiesteho ročníka si spríjemnili deň návštevou primátora nášho mesta. Na mestskom úrade nás privítali vedúce osobnosti mesta: primátor, zástupca primátora a pani prednostka. Najskôr sme sa dozvedeli o pracovnej náplni každého pracovníka mestského úradu a dostali sme aj odpovede na rôzne otázky. Dozvedeli sme sa napríklad, že už čoskoro bude mať naše mesto zaujímavé parkovisko a možno sa budúce leto okúpeme na mestskom kúpalisku. Pán primátor nás previedol priestormi mestského úradu, ukázal nám sobášnu sieň, zasadačku mestského zastupiteľstva a aj svoju vlastnú kanceláriu. Možno nás uvidíte v príbehu pána primátora na FB.

Ďalej naše kroky smerovali do historicky najstaršej sakrálnej pamiatky nášho regiónu – Kostola sv. Jakuba. Okrem prehliadky interiéru sme dostali aj výklad od p. Martinčeka a prehliadku nám spríjemnil pán organista Jakubko. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, videli sme priestory, ktoré sú bežne nedostupné a dokonca sme sa „vyštverali“ do veže ku zvonom (jednotlivé zvony: Andrej, Svorad a Jakub znejú pred omšami , Jozef – zvoní keď niekto umrie) .

Touto akciou sme prepojili teoretické poznatky z občianskej náuky a veci, o ktorých sme sa na hodinách rozprávali sme videli naživo.

p.uč. Drexlerová a Heľová

English Star 2022

Pred  blížiacim sa záverom školského roka  sme vo štvrtok 23.6. vyhodnotili úspechy našich žiakov zapojených do medzinárodnej súťaže English Star.  Ešte  5. mája sa  odvážilo 22 žiakov štvrtého a piateho ročníka  porovnať svoje vedomosti z anglického jazyka so svojimi rovesníkmi v rámci SK a CZ. Dosiahnuté výsledky  nás mimoriadne potešili  – 100 percent získalo  6 žiačok našej školy: v  4.ročníku – Natálka Koňuchová, Katarínka Muchová a Rebeka Šperková a v 5. ročníku – Anetka Pošteková, Lucka Smolková a Zojka Špiláková.  Ani ostatní súťažiaci však nezaostávali a dosiahli výborné výsledky. Až 15 našich žiakov zapojených do tejto súťaže dosiahlo úspešnosť nad 90 percent. Tieto skvelé výsledky nás potešili a zároveň potvrdili, že angličtina našich žiakov baví a aktívne sa zapájať do  jazykových súťaží sa oplatí. Nikto predsa neodišiel naprázdno. Diplomy, Fusakle, perá od sponzora súťaže a mnohé ďalšie vecné ceny  aj z Erasmus projektu „LO-VE“  potešili každého.  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kolo súťaže o rok.

Mgr. Viera Hmírová (koordinátor súťaže)

Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín prišla 22. – 25. júna 2022 do Mestského kultúrneho strediska Dolný Kubín a naša Nábrežná tam nesmela chýbať. Víťaz krajského kola v Martine, Martin Gažo 5.B, predviedol opakovane excelentný výkon a umiestnil sa v bronzovom pásme recitátorov. Najskôr bola veľká generálka s pánom režisérom v estrádnej sále, potom sme sa presunuli na dosky, ktoré „znamenajú svet“. Maťko šiel ako prvý a naozaj si túto prehliadku talentov Slovenska užil a za to ho diváci odmenili obrovským potleskom. Maťkovi želáme veľa úspechov a nech mu to aj naďalej takto výborne recituje.

Mgr. Tatiana Chupáčová

ERASMUS PIKNIK

V piatok 17.júna sme spolu so žiakmi zapojenými do aktivít Erasmus+ projektu LO-VE rekapitulovali 3 roky medzinárodnej spolupráce. Stretli sme sa mimo priestorov školy, v záhrade Klubu 75, kde sme, v duchu hlavnej myšlienky „outdoor”, zorganizovali Erasmus piknik, na ktorý sme pozvali aj Erasmákov z neďalekej partnerskej školy v Čechách. Piknik bol spojený s náučnými aktivitami, mnohé z nich viedli samotní žiaci pre svojich, prevažne mladších, spolužiakov. Prišli štvrtáci, šiestaci, ale aj deti zo školského klubu, ktorí síce nevycestovali, ale pracovali počas trojročného obdobia na čiastkových projektových úlohách. Žiaci riešili hlavolamy, zasúťažili si, dozvedeli sa od p.riaditeľa o krajinách, ktoré navštívil, a zároveň o hudbe, ktorá sa s projektovými krajinami spája. Slovenskí a českí Erasmáci si na záver s prváčikmi zatancovali (čo bola jedna z úloh, ktorú prváci v šk.klube plnili). Mali sme šťastie, že počasie nám prialo a že aj pri tejto aktivite sme pocítili podporu rodičov našich žiakov. Ďakujeme za pripravené dobroty! V hodnotiacich dotazníkoch žiakov a rodičov sme sa mimo iného dozvedeli, že všetci zúčastnení si prajú pokračovať v podobných aktivitách. Je jasné, že týždňový pobyt neumožňuje naučiť sa rozprávať plynule po anglicky, rodičia však oceňujú novú skúsenosť v inej krajine, ktorá žiakov motivuje k novým cieľom. Po marcovej mobilite do Portugalska, po aprílovom vycestovaní do Čiech, po májovom týždni v španielskej Andalúzii, po outdoorovom čítaní, natáčaní krátkych filmov, po júnovej joge v átriu školy spojenej s workshopom o zdravej výžive s Michaelou Birkusovou sme sa napokon prehupli do záveru projektu, ktorý bol pre našu školu jednoznačne prínosom. Ďakujeme EU za takéto možnosti, ďakujeme podpore mesta i vedeniu školy, zanieteným pedagógom, žiakom a rodičom za účasť.

Mgr. J.Madigárová Kubišová

Netradičná hodina Anglického jazyka v kuchynke

Prečo netradičná? A prečo práve v kuchynke? Na hodine angličtiny sa učíme, ako variť po anglicky. Naša pani učiteľka nás zobrala na vyučovaciu hodinu do kuchynky v našej škole. Z našich projektových prác sme vybrali dva recepty:  výbornú vajíčkovú nátierku a tiež  skvelé cookies. A aby to nebolo  také jednoduché, celú hodinu sme pri príprave dobrôt využili to, čo sme sa naučili a rozprávali sme len po anglicky. Chlapci nám dali ochutnať zo svojej nátierky na čerstvých rohlíkoch a my dievčatá sme im pripravili zdravé cookies. Spoločne sme si užili kopec zábavy. Aj takto užitočne stráveným časom sme si spríjemnili obdobie blížiaceho sa konca  školského roka.

Rebeka a Kristína, 6.C

EGG SPREAD

Ingredients:                  

2 eggs

1 tbs of butter

salt

1 tbs of mustard

Baguette

Instructions:

  1. Boil the eggs about 10 minutes.
  2. When the eggs are ready, cut them with the knife and put them in the bowl.
  3. Then add the butter, mustard and salt into the bowl.
  4. Mix everything together.
  5. Put the mixture on the baguette.
  6. Serve and enjoy the meal 🙂