Nezaradené

SadOVO

Čo je to extenzívny sad? Prečo je lepšie ekologické hospodárstvo? Ako moje rozhodnutia ovplyvňujú ponuku v obchodoch? Môžu niektoré druhy ovocia a zeleniny jednoducho zmiznúť z nášho stola? Aký dopad má používanie pesticídov a čo robiť, aby sme ich používať nemuseli? Kedy sa vyšľachtilo prvé jablko? Takéto a podobné otázky riešili štvrtáci hravou formou vďaka projektu SADOVO. Sme zas o niečo múdrejší a osoh z toho budeme mať nielen my, ale veríme, že aj príroda okolo nás.
Projekt SadOVO sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak podieľajú na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy sa môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.
Projekt koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO. Ďakujeme pani učiteľke Vaňkovej za zaujímavý projekt. Mgr. Mária Kormanová

Ochrana prírody a krajiny

Na internete je veľa článkov o tom, ako sa vysušuje krajina, o tom, že v pitnej vode sa nachádzajú kúsočky plastu, o tom, že hynú včely, že dochádza k otepleniu, objavujú sa nové mikroorganizmy spôsobujúce smrteľné choroby. Zdieľame, čítame, vidíme, no čo s tým spraviť? My, ako ľudia? Začnime maličkými krôčikmi, a to hneď od seba. Nábrežnej nie je ľahostajný stav prírody, ktorá už dávno vysiela varovné signály, na svoju záchranu. Len pred týždňom sme s deťmi spustili projekt Zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy (SK – Klíma) financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, finišujeme s projektom SadOvo a dnes sme našich žiakov zapojili do ďalšej environmentálnej aktivity. Žilinská univerzita v Žiline implementuje projekt s názvom „ Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.“ (ITMS kód projektu: 310011N714). Medzi žiakov 4.B a 6.B zavítali Janka Cibulková a Alenka Vajdová z katedry prírodných vied UNIZA, aby ukázali deťom, ako spojiť vzdelávanie s výchovou k ochrane krásy prírodného sveta. “Kiežby sme takéto projekty mali častejšie”, vyjadrili sa žiaci.🌳🌼🪵🐻🦅🦋❤️🍀

Na jeden deň spisovateľom, na jeden deň ilustrátorom

Vytvoriť si svoju vlastnú knihu je snom snáď každého dieťaťa. Žiaci 3. B mali túto možnosť v rámci projektu Na jeden deň spisovateľom, na jeden deň ilustrátorom. Zistili, že to vôbec nie je jednoduché. Najskôr si zvolili ľubovoľnú tému. Niekto knihu venoval zvieratkám, iný príbehom zo života, vtipom, alebo si vytvoril komiks. Knihy žiaci dotvorili krásnymi ilustráciami, poprípade výstrižkami obrázkov. Strany knihy si žiaci zalaminovalii a zviazali hrebeňovou väzbou. Všetky aktivity sa im veľmi páčili. Svojou knihou sa tretiaci hrdo pýšia. Na inšpiráciu knihy vystavili na panel na chodbe školy. Možno sa medzi mini skrývajú budúci spisovatelia či ilustrátori.

Záhradníci v školskom klube

Po rôznych aktivitách súvisiacich s Dňom Zeme a našou planétou v mesiaci apríl, sme vymysleli v školskom klube pre deti ako „vrchol programu“ tému Gardening. Už dlhší čas nás pri vstupe na školský dvor hnevala kopa štrku, cez ktorú deti prechádzali s štrk neustále rozhŕňali. Preto sme sa rozhodli ju trošku oživiť a premeniť na kus prírody. V spolupráci s pani učiteľkou Kubišovou, ktorá nám sponzorovala nákup v rámci tohto projektu sa nám to myslím aj patrične podarilo. Dievčatá sa do práce pustili s veľkou chuťou. Dokonca sme mali viac pracovníčok, ako bolo náradia J, preto sa pri každej činnosti pekne striedali. Každá si chcela vyskúšať všetky kroky pracovného postupu – od naberania hliny, po kopanie, rozhrabávanie, vozenie,… Za niekoľko minút sme mali navozenú hlinu a prišla tá najkrajšia časť, kedy sme rozmiestňovali rastlinky a skaly. Najviac asi deti bavilo vozenie sa na fúriku J a samotné sadenie rastliniek . Ten pocit zaboriť detské rúčky do hliny je na nezaplatenie pre všetky deti J Pani vychovávateľka Zajacová dievčatám ukázala spôsob, ako rastlinkám neublížiť, jemne im prevzdušniť korienky , rastlinku nasadiť a nakoniec ju opatrne prihrnúť hlinou. V závere sme hlinu opäť prikryli kamienkami a ten pocit zadosťučinenia bol nenahraditeľný. Ešte celý deň chodili deti okolo obzerať tú krásu, čo sa nám objavila na dvore. Po pár týždňoch sa kvetinky vschopili a už nádherne kvitnú. Treba sa prísť pozrieť osobne. Tešíme sa, ako budeme skalku zveľaďovať a starať sa o ňu v nasledujúcich rokoch. Postupne ju ešte dotvoríme detskými kresbami na kamienky a inými zaujímavosťami, budeme polievať rastlinky a plevať burinu. Takto sa deti tým najlepším spôsobom naučia láske k prírode a to nás veľmi teší J

Text a foto spracovala: Mária Kopásková – vychovávateľka škd

Moja obľúbená rozprávka – projektový deň

Deň 12.máj bol pre 3.A zo ZŠ Nábrežná rozprávkový. Trieda sa venovala projektovému čítaniu, ktoré bolo zamerané na preberaný literárny žáner – ľudovú rozprávku. Na prvej hodine si žiaci pomocou prezentácie zopakovali svoje  vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách čítania o ľudovej rozprávke. V ďalšej časti referovali o svojej obľúbenej rozprávke. Ich úlohou bolo povedať názov rozprávky, hlavné postavy, stručný obsah a vystihnúť hlavnú myšlienku. Potom nasledovalo spoločné čítanie z knihy „ Kráľovstvo rozprávok…“ Venovali  sme sa i počúvaniu textu s porozumením. Žiaci počúvali rozprávku ,,Malá morská víla“ od najznámejšieho rozprávkara Hansa Christiána Andersena.  Záver podujatia sa zakončil kvízom, v ktorom si žiaci mohli otestovať svoje  zručnosti –  čítanie a počúvanie s porozumením. Tieto činnosti robia žiakom značné problémy, ktoré sa už viackrát prejavili pri testovaní. Projektové práce žiakov si našli svoje miesto na paneli v prízemnej časti školy. Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom z mojej triedy, ktorí predsa pomáhali svojim ratolestiam pripraviť zaujímavý a pútavý projekt. Triedna učiteľka J. Michelová